Isokyanáty / Sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí.

  • - - 2929100015 80: 3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiisokyanát (CAS RN 91-97-4)
  • - - 2929100020 80: Butyl-isokyanát(CAS RN 111-36-4)
  • - - 2929100040 80: m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisokyanát (CAS RN 2094-99-7)
  • - - 2929100050 80: m-Fenylendiisopropylidendiisokyanát (CAS RN 2778-42-9)
  • - - 2929100055 80: 2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)
  • - - 2929100060 80: Trimethylhexamethylendiisokyanát, směs izomerů
  • - - 2929100080 80: 1,3-Bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)
  • - - 2929100090 80: Ostatní