Lineární alkylbenzen / Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902.

  • - - 3817005010 80: Směs alkylbenzenů (C14 - 26) obsahující: - 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních ikosylbenzenu, - 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosylbenzenu, - 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních tetrakosylbenzenu
  • - - 3817005090 80: Ostatní