Lineární alkylbenzen / Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902.

  • - - 3817005010 80: Směs alkylbenzenů (C14|- 26) obsahující: -|35|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše|60|% hmotnostních ikosylbenzenu, -|25|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše|50|% hmotnostních dokosylbenzenu, -|5|% hmotnostních nebo více, avšak nejvýše|25|% hmotnostních tetrakosylbenzenu
  • - - 3817005090 80: Ostatní