Zeleninové směsi / Ostatní / Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006.

Български 2 Deutsch 30 English 2 Español 3 Suomi 2 Français 22 Hrvatski 1 Nederlands 1 Polski 11 Português 2 Svenska 1

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - 2005995010 80: Přípravky ve formě prášku, též obsahující přidaný cukr, ostatní sladící látky nebo škrob
  • - - - - 2005995090 80 (0/4) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs zeleniny…

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs zeleniny hrách s mrkví. Zelenina je konzervována vodou a mořskou solí. Balení: konzerva/241 g.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: MRKEV ZELENINA SMĚSI HRÁCH KONZERVOVÁNO V KONZERVÁCH