Ostatní / Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly.

Dansk 2 Français 111

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - 0813509920 80: Obsahující para ořechy ve skořápce
  • - - - - 0813509950 80: Obsahující fíky
  • - - - - 0813509960 80: Obsahující pistácie
  • - - - - 0813509970 80: Obsahující lískové ořechy
  • - - - - 0813509980 80: Ostatní