Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 0210110000 10: Vepřové maso
  • - - 0210110000 80 (8/0) : Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné
  • - - 0210120000 80 (4/0) : Bůčky (prorostlé) a kusy z nich
  • - - 0210190000 80 (14/0) : Ostatní
  • - 0210200000 80 (2/0) : Hovězí maso
  • - 0210910000 10: Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů
  • - - 0210910000 80: Z primátů
  • - - 0210920000 80 (5/0) : Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia)
  • - - 0210930000 80: Z plazů (včetně hadů a želv)
  • - - 0210990000 80 (20/0) : Ostatní