Ostatní / Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda.

Magyar 1

Dle údajů žadatele se jedná o nedenaturovanou…

Dle údajů žadatele se jedná o nedenaturovanou kamennou sůl, která je určena pro průmyslové účely – pro výrobu průmyslových solí.

Nepoužívá se pro jedlé a krmné účely. Vzhled: směs zrn a úlomků bílé až našedlé barvy s výskytem tmavě zbarvených zrn.

Deklarovaný způsob balení zboží: dováží se z Ukrajiny, v krytých železničních vozech volně ložená.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: NEVHODNÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ SŮL A SOLNÉ ROZTOKY CHLORID SODNÝ JAKO ZRNA/ZRNKA