HUDEBNÍ NÁSTROJE; ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ.

  • 9201000000 80 (3/0) : Klavíry a pianina, včetně automatických klavírů; cembala a jiné strunné nástroje s klaviaturou
  • 9202000000 80 (2/0) : Ostatní strunné hudební nástroje (například kytary, housle, harfy)
  • 9205000000 80 (2/0) : Dechové hudební nástroje (například píšťalové varhany s klaviaturou, tahací harmoniky, klarinety, trubky, dudy) kromě orchestrionů a kolovrátků
  • 9206000000 80 (0/15) : Bicí hudební nástroje (například bubny, bubínky, xylofony, činely, kastaněty, marakasy)
  • 9207000000 80 (2/0) : Hudební nástroje, jejichž zvuk je vydáván, nebo musí být zesilován, elektricky (například varhany, kytary, tahací harmoniky)
  • 9208000000 80 (2/0) : Hrací skříňky, orchestriony, kolovrátky, umělí zpěvní ptáci, hrací pily a ostatní hudební nástroje, nezařazené do jiných čísel této kapitoly; vábničky všech druhů; píšťalky, houkačky a jiné dechové návěstní nástroje
  • 9209000000 80 (6/0) : Části a součásti (například mechanismy pro hrací skříňky) a příslušenství (například karty, kotouče a válečky pro mechanicky hrající nástroje) hudebních nástrojů; metronomy a ladičky všech druhů