Ostatní / Pšenice a sourež / OBILOVINY.

Italiano 4

  • - - - 1001990013 10: Vysokokvalitní měkká pšenice
  • - - - - 1001990013 80: Se: - specifickou hmotností v kg/hl vyšší než nebo rovnou 78, - maximálně 10,0% z materiálu kde není kvalita zrna dotknutá a maximálně 7,0% je zlámaných a/nebo uschlých zrn, - maximálně 2,0% zrn je napadnuté hmyzem, maximálně 0,5% je naklíčených zrn,- maximálně 1,0% zrn je znečištěno různými nečistotami (Schwarzbesatz), - Hagbergovo klesající číslo minimálně 230, - obsahem proteinu (13,5% obsah vlhkosti) minimálně 14,6%
  • - - - - 1001990015 80: Ostatní
  • - - - 1001990040 80: Sourež střední kvality
  • - - - 1001990050 80: Sourež nízké kvality
  • - - - 1001990060 80: Špalda
  • - - - 1001990092 80: Sourež
  • - - - 1001990094 80: Ostatní