Mytilus spp. / Ostatní / Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání.

  • - - - - 0307392010 80: Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení
  • - - - - 0307392090 80: Ostatní