Loligo spp. / Ostatní / Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání.

  • - - - - 0307494010 80: Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené
  • - - - - 0307494090 80: Ostatní