Ostatní / Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytápěné (kromě pecí a jiných zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, odpařování, kondenzace nebo chlazení, jiné než stroje a strojní zařízení typu používaného v domácnosti; neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody.

Deutsch 26 Ελληνικά 1 Français 9 Magyar 3 Italiano 1 Nederlands 9 Polski 1 Slovenščina 1

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace…

z plastu; neelektrické; solární články; pro použití v domácnosti;…

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace se jedná o solární ohřívač vody v bazénu. Materiál: plast Použití: bazénový solární ohřívač pohlcuje tepelnou energii slunečních paprsků a předává ji vodě proudící solárním panelem.

Solární panel je vyroben z termoplastického elastomeru a polyethylenu. Bazénový solární ohřívač se umístí např. na střechu domu a pomocí hadic (které nejsou součástí výrobku)se připojí k filtrační pumpě (odtok vody) a k bazénu (přítok vody).

Rozměry solárního panelu (délka x šířka): 3 x 1 m

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU NEELEKTRICKÉ SOLÁRNÍ ČLÁNKY PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI JAKO PANELY

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace…

neelektrické; solární články; ventily; tepelná zařízení; čerpadlaneelektrické; solární články; ventily; tepelná zařízení; čerpadla

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace se jedná o tlakovou solární sestavu pro ohřev vody.

Sestava je tvořena solárním vakuovým kolektorem, solární hnací jednotkou s čerpadlem, expanzní nádobou, solárním zásobníkem, elektronickou regulací, propojovacími trubkami a ventily.

Solární kolektor pomocí slunečního záření ohřívá nemrznoucí směs na bázi glykolu v trubicích.

Pomocí hnací jednotky se předává teplo dále do systému ohřevu. Součástí kolektoru je střešní držák.

Solární hnací jednotka s čerpadlem slouží k oběhu teplonosné směsi. Expanzní nádoba slouží jako ochrana proti přetlakování systému.

Solární zásobník slouží k ohřívání a uchování ohřívané vody. Je na něj napojen systém tepelného oběhu a pomocí výměníku se v zásobníku voda ohřívá.

Elektronická regulace slouží k nastavení spínání ohřevu. Propojovací trubky s tlakovým a pojistným ventilem a průtokoměrem slouží k propojení systému do kompletního celku.

K sestavě je dodávána nemrznoucí směs na bázi glykolu k naplnění trubic kolektoru a vodicí vazelína pro mazání jednotlivých trubic při nasazení do rámu kolektoru.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: NEELEKTRICKÉ SOLÁRNÍ ČLÁNKY VENTILY TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ ČERPADLA