Ostatní / Ostatní stroje a přístroje.

Български 1 Dansk 1 Deutsch 726 Ελληνικά 4 English 17 Español 11 Eesti 1 Français 136 Italiano 6 Lietuvių 1 Latviešu 25 Nederlands 148 Polski 28 Português 13 Română 6 Slovenčina 5 Slovenščina 4 Svenska 4

 • - - - 8543709005 80: Letové zapisovače, elektrické selsyny a měniče, odmrazovače a odmlžovače s elektrickými odpory, pro použití v civilních letadlech
 • - - - 8543709010 80: Motorové tlakové indikátory, pro použití v určitých typech letadel
 • - - - 8543709015 80: Elektrochromická laminovaná fólie složená z: - dvou vnějších vrstev z polyesteru, - střední vrstvy z akrylového polymeru a silikonu a - dvou elektrických spojovacích terminálů
 • - - - 8543709020 80: Jednotka sestávající ze dvou plošných tranzistorů řízených polem, umístěných v krytu s dvojitým montážním rámečkem
 • - - - 8543709030 80: Zesilovače, složené z aktivních i pasivních prvků namontovaných na tištěném obvodě, umístěné pod společným krytem
 • - - - 8543709033 80: Vysokofrekvenční zesilovač tvořený jedním nebo několika integrovanými obvody a jedním nebo několika diskrétními kondenzátorovými čipy, rovněž s integrovanými pasivními prvky, tzv. IPD, na kovové přírubě v pouzdru
 • - - - 8543709034 80: Vysokofrekvenční zesilovač na bázi nitridu gallitého (GaN) sestávající z jednoho nebo více diskrétních tranzistorů, jednoho nebo více diskrétních kondenzátorových čipů, též s integrovanými pasivními prvky (IPD), na kovové přírubě v pouzdru
 • - - - 8543709035 80: Radiofrekvenční (RF) modulátory, pracující s frekvenčním rozsahem 43 MHz nebo větším, avšak nejvýše 870 MHz, schopné přijímat VHF a UHF signály, složené z aktivních a pasivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, pod společným krytem
 • - - - 8543709045 80: Piezo-elektrické krystalové oscilátory s fixní frekvencí, o frekvenčním rozsahu 1,8 Mhz až 67 MHz, umístěné pod společným krytem
 • - - - 8543709055 80: Opto-elektronické obvody obsahující jednu nebo více světlo emitujících diod (LED), též s integrovaným řídícím obvodem, a jednu fotodiodu se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí, nebo jednu či více světlo emitujících diod a alespoň dvě fotodiody se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí nebo jinými integrovanými obvody, umístěné pod společným krytem
 • - - - 8543709060 80: Oscilátory s centrální frekvencí 20 GHz nebo vyšší, avšak nejvýše 42 GHz, složené z aktivních a pasivních prvků nenamontovaných na podložce, umístěné pod společným krytem
 • - - - 8543709063 80: Napětím řízený frekvenční generátor složený z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, které jsou pod společným krytem, s rozměry nejvýše 30 x 30 mm
 • - - - 8543709065 80: Audio záznamové a reprodukční obvody, schopné uchovat stereo audio údaje a současně je zaznamenávat a zpětně přehrávat, sestávající ze 2 nebo 3 monolitických integrovaných obvodů, namontovaných na tištěném obvodu nebo montážním rámečku, umístěné pod společným krytem
 • - - - 8543709080 80: Teplotně kompenzované oscilátory, obsahující tištěné obvody, na kterých jsou namontované nejméně piezo-elektrický krystal a nastavitelný kondenzátor, umístěné pod společným krytem
 • - - - 8543709085 80: Napětím řízené oscilátory (VCO), jiné než teplotně kompenzované oscilátory, složené z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, umístěné pod společným krytem
 • - - - 8543709095 80: Modul pro prohlížení a ovládání mobilního telefonu obsahující: - zásuvku hlavního napájení/sběrnice CAN (Controller area network), - USB port a porty pro audio vstup/výstup, a - zabudovaný přepínač videa pro rozhraní mezi operačními systémy mobilních telefonů (smart phone) a sítí MOST (Media Oriented Systems Transport) pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87
 • - - - 8543709099 80 (0/65) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o čističku…

Dle deklarovaných údajů se jedná o čističku vzduchu s ionizátorem. Čistička ze vzduchu odstraňuje malé částice, pachy, pyly, ničí bakterie a různé druhy virů.

Čistička je vybavena HEPA filtrem v kombinaci s uhlíkovým filtrem, filtrem ze skleněných vláken a nylonovým pre-filtrem.

Dále je vybavena funkcí sterilizace a dezinfekce vzduchu pomocí UV technologie. Disponuje automatickou kontrolou čistoty vzduchu pomocí čidla znečištění, signalizací výměny filtru.

Rozměry: 23 x 18 x 63 cm, příkon 50 W, hlučnost dle nastavení 39-62 dB (A), maximální průtok vzduchu cca 220 m3/hod.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ZAŘÍZENÍ PRO ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ K FILTROVÁNÍ VZDUCHU ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VZDUCHU ČISTIČKY VZDUCHU

Dle deklarovaných údajů se jedná o elektronickou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o elektronickou kreslící a psací tabulku. Tabulka umožňuje opakovaně kreslit a psát bez spotřeby papírů; pro smazání obrázku stačí stisknout jediné tlačítko.

Rozměry: 24,5 × 16 cm s 8,5" displejem. Hmotnost: 140 g. K tabulce patří také 2 stylusy (neboli tužky s nepíšícím hrotem).

Dlouhodobý provoz tabulky zajišťuje knoflíková baterie.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: STROJE S INDIVIDUÁLNÍ FUNKCÍ S INDIVIDUÁLNÍ FUNKCÍ PRO PSANÍ

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o vysílač jednocestné závory, který slouží k vysílání světelného paprsku do přijímače jednocestné závory (předmětem ZISZ je pouze vysílač).

Komponenty vysílače jsou umístěny v plastovém pouzdře s čočkou. Je vybaven LED diodou k indikaci napájení.

Napájecí napětí: 10 – 30 VDC.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLASTY SENZORY LED DIODY VYSÍLAČE INFRAČERVENÝ

Dle deklarovaných údajů se jedná o počítačový…

Dle deklarovaných údajů se jedná o počítačový systém zpracování audia-videa signálu vedených z jednotlivých vstupů, jejich mixování, přepínání a přesměrování na výstupy zařízeních, ze kterých je pak audio-video signál odesílán do TV stanice, video projekce nebo jako vide stream na web.

Zařízení je tvořeno kovovým kompaktním boxem s několika vstupy čí výstupy (např. 8x HD/SD video vstup, 8x virtuální vstup, 16x analog XLR audio vstup, digital audio vstup včetně 8x AES/EBU, 2x iVGA vstupy).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: S VIDEO VSTUPEM PRO VIDEO SIGNÁLY PRO VIDEO MULTIMEDIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ