Ostatní / S lineárním pohybem (hydraulické válce).

Deutsch 8 Magyar 1 Italiano 1 Polski 1

  • - - - - 8412218010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - - 8412218090 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický válec, který je náhradním dílem k mechanismu ovládání štítu přesypu poháněcí stanice dálkové pásové přepravy.

Štít přesypu slouží k usměrnění toku přepravovaného materiálu a válce slouží k polohování tohoto štítu.

Válec tvoří uzavřený plášť, uvnitř kterého je uložen píst. Pístnice je vedena na jednom konci a je opatřena závitem pro připojení štítu.

Dno válce je opatřeno kulovým ložiskem. Průměr pístu 180 mm, průměr pístnice 90 mm, zdvih 400 mm.

Provozní tlak 200 barů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: HYDRAULICKÉ ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický motor. Výrobek sestává z rotoru s osmi válci a písty, rozvodového vřetene, mechanické části a parkovací brzdy.

Válce s písty jsou umístěny na rotoru. Činnost motoru: Do rozvodového vřetene je přiváděn vysokotlaký olej, který je rozváděn pod písty válců.

Tlakem oleje na spodní část pístů dojde k lineárnímu pohybu pístů. Proti pístům a válcům je umístěna opěrná plocha (vačka), která je zakřivená.

Písty válců se vnějším (horním) koncem opírají o výstředný kotouč a lineární pohyb pístů je tak výstředným kotoučem převeden na radiální pohyb.

Výsledným pohybem je následně rotační pohyb. Písty se však ve válcích pohybují lineárně. Motor je používán pro přímý pohon kol zemědělských, stavebních a těžebních strojů.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: KOLA PRO STAVEBNICTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ROTAČNÍ