Ostatní / Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elektricky vytápěné (kromě pecí a jiných zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, odpařování, kondenzace nebo chlazení, jiné než stroje a strojní zařízení typu používaného v domácnosti; neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody.

Deutsch 4 Français 1 Polski 2

  • - - - 8419891000 80: Chladicí věže a podobná zařízení na přímé chlazení (bez přepážky) pomocí recirkulace vody
  • - - - 8419893000 80: Zařízení na nanášení kovů srážením par ve vakuu
  • - - - 8419899800 80 (0/8) : Ostatní