Ostatní / Sloučeniny obsahující ve struktuře benzothiazolový kruhový systém (též hydrogenovaný), dále nekondenzovaný.

Deutsch 1 Nederlands 1

  • - - - 2934208015 80: Benthiavalikarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)
  • - - - 2934208030 80: 2-[[(Z)-[1-(2-Amin-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethyliden]amino]oxy]-octová kyselina, methylester (CAS RN 246035-38-1)
  • - - - 2934208040 80: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)
  • - - - 2934208050 80: S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(2Z)-2-(acetyloxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát, (CAS RN 104797-47-9)
  • - - - 2934208060 80: Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát (CAS RN 143183-03-3)
  • - - - 2934208070 80: N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)
  • - - - 2934208090 80: Ostatní