Citrusové plody, čerstvé nebo sušené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 0805100000 80 (5/0) : Pomeranče
  • - 0805210000 10: Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy
  • - - 0805210000 80 (2/0) : Mandarinky (včetně tangerinek a satsum)
  • - - 0805220000 80 (6/0) : Klementinky
  • - - 0805290000 80 (9/0) : Ostatní
  • - 0805400000 80 (7/0) : Grapefruity, včetně pomel
  • - 0805500000 80 (2/0) : Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
  • - 0805900000 80: Ostatní