Methanol (methylalkohol) / Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2905110010 80: Methanol (CAS RN 67-56-1) o čistotě 99,85 % hmotnostních nebo vyšší
  • - - - 2905110020 80: Methyl-methansulfonát (CAS RN 66-27-3)
  • - - - 2905110090 80: Ostatní