Methanol (methylalkohol) / Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2905110010 80: Methanol (CAS|RN|67-56-1) o čistotě 99,85|% hmotnostních nebo vyšší
  • - - - 2905110020 80: Methyl-methansulfonát (CAS|RN|66-27-3)
  • - - - 2905110090 80: Ostatní