Nelegované surové železo obsahující 0,5 % hmotnostních nebo méně fosforu.

  • - - 7201101100 10: Obsahující nejméně 0,4 % hmotnostních manganu
  • - - - 7201101100 80 (2/0) : Obsahující 1 % hmotnostní nebo méně křemíku
  • - - - 7201101900 80: Obsahující více než 1 % hmotnostní křemíku
  • - - 7201103000 80 (2/0) : Obsahující nejméně 0,1 % hmotnostních, avšak méně než 0,4 % hmotnostních manganu
  • - - 7201109000 80: Obsahující méně než 0,1 % hmotnostních manganu