Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (jiné než surové) a přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků, jiné než obsahující bionaftu a kromě odpadních olejů.

Deutsch 24 Español 2 Suomi 2 Français 7 Magyar 1 Italiano 8 Nederlands 14 Polski 12 Slovenčina 5 Svenska 2

Popis vzorku zboží: bezbarvá nízkoviskózní…

Popis vzorku zboží: bezbarvá nízkoviskózní kapalina charakteristického zápachu. Deklarované složení: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká obsah > 90 %, benzen < 0,1 %, toluen < 0,5 %.

Deklarovaný účel použití: k odmaštění a vyčištění kovových ploch, strojních součástí a různých součástek železničních vagónů i jiných strojních zařízení od vazelín a tuků na bázi kovových mýdel.

Deklarované balení: IBC kontejnery – 1 000 l; kovový sud – 200 l; PE sud – 220 l nebo plechový kanystr – 5, 10 a 30 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU UMÍSTĚNO V OBALU BENZINY K ODMAŠTĚNÍ V SUDECH PŘEPRAVNÍ KONTEJNERY

Dle údajů žadatele se jedná o lehkou katalytickou…

Dle údajů žadatele se jedná o lehkou katalytickou frakci vyrobenou destilací produktů parního krakování.

Popis dodaného vzorku: žlutá nízkoviskózní kapalina, dodaná v bílé plastové nádobě s umělohmotným uzávěrem o objemu 5 l.

Deklarované údaje: Složení: směs uhlovodíků převážně C3 – C11. Účel použití: další zpracování v rafineriích, jako je vakuová destilace, redestilace při přesném dělení do frakcí, krakování a odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním.

Balení zboží: železniční cisterny, autocisterny.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA ŽLUTÉ MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS)

Dle údajů žadatele se jedná o rozpouštědlo…

Dle údajů žadatele se jedná o rozpouštědlo s vysokou odmašťující a čistící schopností. Popis dodaného vzorku: bezbarvá nízkoviskózní kapalina, dodaná ve stříbrné plechové nádobě o objemu 1 litr uzavřená kovovým uzávěrem stříbrné barvy.

Deklarovaný účel použití: k odmaštění a čištění za studena v ručních, ponorných nebo postřikových strojích v servisech, strojních dílnách a průmyslových provozech.

Deklarované balení zboží: 50 a 200 litrové sudy. Jedná se o lakový benzin.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI ROZPOUŠTĚDLA V PLECHOVKÁCH MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ VISKÓZNÍ

Dle údajů žadatele se jedná o ředidlo. Popis…

Dle údajů žadatele se jedná o ředidlo. Popis dodaného vzorku: Čirá bezbarvá nízkoviskózní kapalina, dodaná v plechové nádobě s plastovým uzávěrem o objemu 420 ml.

Deklarované údaje: - způsob výroby: jednotlivé složky výrobku se smísí a poté stáčí do plechových obalů. - účel použití: k ředění olejových, asfaltových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení štětcem. - balení zboží: plechové lahve, kanystry či sudy, opatřené potiskem nebo/a etiketou, o objemu 420 ml, 700 ml, 4 l, 9 l nebo volné (sud 150 kg/ 191 l).

Základní složkou výrobku je lehký minerální olej (více než 70 % hm.).

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ŘEDIDLA JAKO KAPALINA BEZBARVÉ SMĚSI MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) TOLUEN