Surový olej / Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené.

  • - - - 1512111000 80: Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
  • - - - 1512119100 10: Ostatní
  • - - - - 1512119100 80: Slunečnicový olej
  • - - - - 1512119900 80: Světlicový olej