Ostatní / Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené.

  • - - - 1512291000 80: Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
  • - - - 1512299000 80: Ostatní