Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 k této kapitole; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 3204110000 10: Syntetická organická barviva a přípravky na nich založené specifikované poznámkou|3|k této kapitole
 • - - 3204110000 80 (10/0) : Disperzní barviva a přípravky na nich založené
 • - - 3204120000 80 (17/0) : Kyselá barviva, též metalizovaná a přípravky na nich založené; mořidlová barviva a přípravky na nich založené
 • - - 3204130000 80 (6/0) : Zásaditá barviva a přípravky na nich založené
 • - - 3204140000 80 (5/3) : Přímá barviva a přípravky na nich založené
 • - - 3204150000 80 (4/0) : Kypová barviva (včetně těch, která jsou v tomto stavu použitelná jako pigmenty) a přípravky na nich založené
 • - - 3204160000 80 (2/0) : Reaktivní barviva a přípravky na nich založené
 • - - 3204170000 80 (28/0) : Pigmenty a přípravky na nich založené
 • - - 3204190000 80 (17/1) : Ostatní, včetně směsí barviv dvou nebo více položek|3204|11|až 3204|19
 • - 3204200000 80 (3/0) : Syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky
 • - 3204900000 80 (3/0) : Ostatní