Ostatní / Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

Română 1

 • - - - - - - 0304999911 10: Z makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
 • - - - - - - - 0304999911 80: Řezy
 • - - - - - - - 0304999919 80: Ostatní
 • - - - - - - 0304999920 80: Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus
 • - - - - - - 0304999925 80: Z mořana zlatavého (Sparus aurata)
 • - - - - - - 0304999940 80: Z tuňáka obecného (Thunnus thynnus)
 • - - - - - - 0304999950 80: Z tuňáka velkookého (Thunnus obesus)
 • - - - - - - 0304999965 10: Platýs (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra)
 • - - - - - - - 0304999965 80: Pro zpracování
 • - - - - - - - 0304999969 80: Ostatní
 • - - - - - - 0304999970 80: Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)
 • - - - - - - 0304999990 80: Ostatní