Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená.