Kypová barviva (včetně těch, která jsou v tomto stavu použitelná jako pigmenty) a přípravky na nich založené.

Deutsch 1 English 4 Nederlands 1

  • - - - 3204150060 80: Barvivo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 4 50 % hmotnostních nebo více
  • - - - 3204150070 80: Barvivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)
  • - - - 3204150080 80: Barvivo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 1 94 % hmotnostních nebo více
  • - - - 3204150090 80: Ostatní