Kypová barviva (včetně těch, která jsou v tomto stavu použitelná jako pigmenty) a přípravky na nich založené.

  • - - - 3204150060 80: Barvivo C.I. Vat Blue 4|(CAS RN 81-77-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 4|50|% hmotnostních nebo více
  • - - - 3204150070 80: Barvivo C.I. Vat Red 1|(CAS|RN|2379-74-0)
  • - - - 3204150080 80: Barvivo C.I. Vat Blue 1|(CAS|RN|482-89-3) a přípravky na něm založené s|obsahem barviva C.I. Vat Blue 1|94|% hmotnostních nebo více
  • - - - 3204150090 80: Ostatní