TŘÍSELNÉ NEBO BARVÍŘSKÉ VÝTAŽKY; TANINY A JEJICH DERIVÁTY; BARVIVA, PIGMENTY A JINÉ BARVICÍ LÁTKY; NÁTĚROVÉ BARVY A LAKY; TMELY A JINÉ NÁTĚROVÉ HMOTY; INKOUSTY.

 • 3201000000 80 (3/0) : Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty
 • 3202000000 80 (2/0) : Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříselné přípravky, též obsahující přírodní třísliva; enzymatické přípravky pro předčinění
 • 3203000000 80 (2/0) : Barviva rostlinného nebo živočišného původu (včetně barvicích výtažků, avšak kromě černi živočišného původu), chemicky definované i nedefinované; přípravky založené na barvicí látce rostlinného nebo živočišného původu specifikované poznámkou 3 k této kapitole
 • 3204000000 80 (11/0) : Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 k této kapitole; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované
 • 3205000000 80 (2/0) : Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole
 • 3206000000 80 (9/0) : Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 k této kapitole, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované
 • 3207000000 80 (4/0) : Připravené pigmenty, připravená kalidla a připravené barvy, sklotvorné smalty a glazury, engoby, tekuté listry a podobné přípravky používané v keramickém průmyslu, smaltovnách nebo sklárnách; skleněné frity a jiné sklo, ve formě prášku, granulí, šupinek nebo vloček
 • 3208000000 80 (3/0) : Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole
 • 3209000000 80 (2/0) : Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí
 • 3210000000 80 (2/0) : Ostatní nátěrové barvy a laky (včetně emailů, jemných laků a temperových barev); připravené vodní pigmenty používané pro konečnou úpravu usně
 • 3211000000 80: Připravené sikativy
 • 3212000000 80 (2/0) : Pigmenty (včetně kovových prášků, šupinek a vloček) rozptýlené v nevodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při výrobě nátěrových hmot (včetně emailů); ražební fólie; barvy a jiná barviva v úpravě nebo v balení pro drobný prodej
 • 3213000000 80 (2/0) : Barvy pro uměleckou malbu, školní barvy, plakátovací barvy, tónovací barvy, barvy pro zábavné účely a podobné barvy v tabletách, tubách, kelímcích, lahvičkách, miskách a v podobných formách nebo baleních
 • 3214000000 80 (2/0) : Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely; malířské tmely; nežáruvzdorné přípravky pro povrchovou úpravu fasád, vnitřních stěn, podlah, stropů a podobně
 • 3215000000 80 (4/0) : Tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé