CHEMICKÉ VÝROBKY.

ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ 3 KEMISKE PRODUKTER 9 CHEMISCHE ERZEUGNISSE 480 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΑ 11 CHEMICAL PRODUCTS 674 PRODUCTOS QUIMICOS 5 KEEMATÖÖSTUSE TOOTED 2 KEMIALLISET TUOTTEET 5 PRODUITS CHIMIQUES 145 VEGYIPARI TERMÉKEK 40 PRODOTTI CHIMICI 65 CHEMISCHE PRODUCTEN 177 PRODUKTY CHEMICZNE 9 PRODUTO QUIMICO 3 CHEMICKÉ VÝROBKY 124 KEMIČNI PROIZVODI 24 KEMISKA PRODUKTER 11

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu pentaerythritol-[tetrakis-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN: 6683-19-8).

Účel použití: stabilizátor pro zpracování polymerů (přísada do gum, plastů a nátěrů). Bod tání: 110 °C až 125 °C.

Podíl částic procházející sítem s oky o velikosti 250 µm větší než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 µm větší než 99 % hmotnostních.

Forma: bílý prášek.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK BÍLÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu - glycinát hořečnatý - aminokyselinu glycin v chelátové vazbě s hořčíkem (hořečnatou sůl kyseliny aminooctové).

Určeno pro výrobu potravinových doplňků. Vzhled a forma: bílý prášek. Balení: 20 kg igelitový pytel (v kartonu).

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: HOŘČÍK ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY SUROVINY

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu tris(2,4-di-terc-butylfenyl) fosfit (CAS RN: 31570-04-4). Účel použití: fosfitový antioxidant pro polymery (přísada do gum a plastů). Forma: bílý prášek.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK BÍLÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY ANTIOXIDANT

Dle deklarovaných údajů se jedná o produkt,…

Dle deklarovaných údajů se jedná o produkt, který obsahuje 97 % bezbarvých granulí oxidu křemičitého (silikagelu) a 3 % obarvených granulí téhož materiálu.

Granule mají nepravidelný tvar. Používá se jako podestýlka pro zvířata chovaná v domácnostech (např. pro kočky).

Má schopnost pohlcovat vlhkost a pachy a vyznačuje se minimální prašností. Zboží je předkládáno v balení pro konečného spotřebitele s vyznačeným účelem použití.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ BARVENO PŘIPRAVENÉ OXID KŘEMIČITÝ PRO ZVÍŘATA CHEMICKÉ VÝROBKY JAKO GRANULE PRO KOČKY