CHEMICKY ČISTÝ.

ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ 51 KEMISK RENT 1 CHEMISCH REIN 961 ΑΓΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 7 CHEMICALLY PURE 207 QUIMICAMENTE PURO 7 KEMIALLISESTI PUHDAS 1 PUR CHIMIQUEMENT 55 VEGYTISZTA 15 CHIMICAMENTE PURO 3 CHEMISCH ZUIVER 32 CZYSTY CHEMICZNIE 108 QUIMICAMENTE PURO 2 CHIMIC PUR 1 CHEMICKY ČISTÝ 6 KEMIČNO ČIST 15 KEMISKT REN 8

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu pentaerythritol-[tetrakis-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN: 6683-19-8).

Účel použití: stabilizátor pro zpracování polymerů (přísada do gum, plastů a nátěrů). Bod tání: 110 °C až 125 °C.

Podíl částic procházející sítem s oky o velikosti 250 µm větší než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 µm větší než 99 % hmotnostních.

Forma: bílý prášek.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK BÍLÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu - glycinát hořečnatý - aminokyselinu glycin v chelátové vazbě s hořčíkem (hořečnatou sůl kyseliny aminooctové).

Určeno pro výrobu potravinových doplňků. Vzhled a forma: bílý prášek. Balení: 20 kg igelitový pytel (v kartonu).

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: HOŘČÍK ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY SUROVINY

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu tris(2,4-di-terc-butylfenyl) fosfit (CAS RN: 31570-04-4). Účel použití: fosfitový antioxidant pro polymery (přísada do gum a plastů). Forma: bílý prášek.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK BÍLÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY ANTIOXIDANT

Dle poskytnutých údajů se jedná o samostatnou…

Dle poskytnutých údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu: N-(1,3-Dimethylbutyl)-N´-phenyl-1,4-phenylenenediamine (CAS RN: 793-24-8), o čistotě 98,5 %.

Nečistoty z výroby: < 1 % N-isopropyl-N´-phenyl-P-phenylenediamine (CAS RN: 101-72-4), < 1 % N-(4-aminophenyl)aniline (CAS RN: 122-39-4).

Použití: stabilizátor a antioxidant pro pneumatiky, pásy, izolované vodiče, průmyslové produkty; chrání produkty proti degradaci.

Vzhled: tmavě hnědá tuhá látka.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: V PEVNÉ FORMĚ CHEMICKY ČISTÝ ANTIOXIDANT