ELEKTRONICKÉ.

ЕЛЕКТРОНЕН 5 ELEKTRONISK 30 ELEKTRONISCH 5365 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 11 ELECTRONIC 2685 ELECTRONICO 71 ELEKTROONILINE 2 SÄHKÖINEN 66 ÉLECTRONIQUE, ABSTRAIT 13 ELEKTRONIČKI 3 ELEKTRONIKUS 56 ELETTRONICO 71 ELEKTRONINIAI 1 ELEKTRONISKS 33 ELEKTRONISCH 530 ELEKTRONICZNY 177 ELECTRONICO 6 ELECTRONIC 12 ELEKTRONICKÝ 30 ELEKTRONSKI 44 ELEKTRONISK 75

Dle deklarovaných údajů se jedná o řídící…

Dle deklarovaných údajů se jedná o řídící jednotku elektrického posilovače řízení s integrovaným elektromotorem, určenou pro osobní automobily.

Jednotka automaticky vyhodnocuje vstupní údaje ze snímače krouticího momentu volantu a údaje o rychlosti vozidla.

Na základě těchto vstupních údajů a za pomoci softwaru, speciálně vyvinutého pro danou konfiguraci, řídící jednotka vypočte požadované výstupní otáčky, jichž dosáhne dodáním odpovídajících elektrických proudů do integrovaného elektromotoru.

Výstupní otáčky jsou pak přes hřídel předány do převodového ústrojí posilovací soustavy a výsledně se projeví jako posilovací efekt na řídící tyči vozidla.

Výrobek může být dodáván v různých modifikacích (projektové řady). Řídící jednotka se sestává z: - řídícího zařízení pro vyhodnocování vstupních údajů, výpočet výstupních otáček a jejich převod na odpovídající hodnoty elektrických proudů, - paměťového zařízení s uloženým specifickým softwarem pro výpočty prováděné řídící jednotkou, - tranzistorového můstku pro generování elektrických proudů, - integrovaného elektromotoru, - cívkového detekčního obvodu (resolveru) pro zpětnovazební určení aktuálních výstupních otáček.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OSOBNÍ AUTOMOBILY ELEKTRONICKÉ S MOTOREM ELEKTROMECHANICKÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Dle deklarovaných údajů jedná o základní…

Dle deklarovaných údajů jedná o základní elektronickou desku kyslíkového koncentrátoru. Do desky jsou připojené jednotlivé funkční části přístroje, čidla, tlačítkový ovládací panel a přívod napětí.

Deska je řídícím členem celého přístroje. Je osazena polovodičovými součástkami.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: KYSLÍK ELEKTRONICKÉ ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů se jedná o čipy ve…

Dle deklarovaných údajů se jedná o čipy ve formě jednoduchých integrovaných obvodů. Čipy jsou instalovány na lahev s tonerem a slouží ke komunikaci tonerové cartridge s kopírovacím strojem a k záznamu základních informací o tisku (obsahují paměť pro uložení informací).

Předmětem ZISZ jsou čipy, které neobsahují nahrané informace.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ELEKTRONICKÉ PRO ZABUDOVÁNÍ DO JINÉHO ZBOŽÍ ELEKTRONICKÉ SESTAVY ELEKTRONICKÉ ČIPY

Dle deklarovaných údajů jedná o pevný širokopásmový…

Dle deklarovaných údajů jedná o pevný širokopásmový (vysokofrekvenční) zesilovač z výkonových (LDMOS) vysokofrekvenčních tranzistorů s rozsahem frekvence 2000 – 3000 MHz.

Jde o elektronické zařízení v kovovém pouzdru. Slouží k zesílení vysokofrekvenčního signálu. Obecně se využívá pro rušičky (na baterie), např. rušičky pro montáž na vozidle, v lékařství, v radarech, k elektronickému boji, v telekomunikacích.

Konkrétní použití je k zesílení generovaného signálu, který slouží k zarušení odpalovaných náloží.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ELEKTRICKÉ ELEKTRONICKÉ ZESILOVAČE ZESILOVAČE SIGNÁLU