ELEKTRONICKÉ.

ЕЛЕКТРОНЕН 5 ELEKTRONISK 15 ELEKTRONISCH 5116 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 11 ELECTRONIC 2567 ELECTRONICO 68 ELEKTROONILINE 2 SÄHKÖINEN 66 ÉLECTRONIQUE, ABSTRAIT 13 ELEKTRONIČKI 1 ELEKTRONIKUS 49 ELETTRONICO 69 ELEKTRONISKS 33 ELEKTRONISCH 491 ELEKTRONICZNY 169 ELECTRONICO 6 ELECTRONIC 8 ELEKTRONICKÝ 27 ELEKTRONSKI 44 ELEKTRONISK 71

Dle deklarovaných údajů se jedná o přijímač…

Dle deklarovaných údajů se jedná o přijímač jednocestné závory, který přijímá jeden nebo několik paprsků z vysílače jednocestné závory (vysílač není předmětem této ZISZ).

Světlo z vysílače je nasměřováno přímo na přijímač. Přerušením nebo oslabením paprsku dojde ke změně hodnoty výstupu proudu a k předání informace řídícímu systému.

Přijímač není určen pro spínání elektrického okruhu pomocí relé, stykače či podobných prvků.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ELEKTRICKÉ ELEKTRONICKÉ SENZORY PŘIJÍMAČE KONTROLNÍ SYSTÉM

Dle deklarovaných údajů se jedná o mobilní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o mobilní hardware - software sestavu pro diagnostiku, opravu a obnovu dat z poškozených nosičů informací - HDD, SSD založených na rozhraní SATA.

Sestava obsahuje přenosný controller, napájecí zdroj se síťovým kabelem, spojovací adaptéry, propojovací kabely, kabely USB 3.0 a 2.0, USB-Flash s nahraným softwarem a uživatelskou příručkou.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ELEKTRICKÉ ELEKTRONICKÉ SESTAVY PRO DATA POČÍTAČOVÁ ROZHRANÍ

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace se jedná o monochromatický CCD fotosenzitivní obrazový snímač, který slouží ke snímání obrazové informace, např. tloušťky vlákna, detekce hran, čtení čárových kódů.

Výrobek se skládá z několika výkonných fotodiod a 16ti pinů, které jsou neoddělitelně spojeny.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ELEKTRONICKÉ DIODY FOTODIODY INTEGROVANÉ OBVODY MONOLITICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY

Dle deklarovaných údajů se jedná o tlakový…

elektrické; elektronické; senzory; k měření tlaku; senzory tlaku

Dle deklarovaných údajů se jedná o tlakový senzor pro snímání tlaku v palivovém systému v automobilu.

Výrobek sestává z plastového těla, hliníkového kroužku, elektronického tlakového čidla (tlakové čidlo se skládá z diody, tranzistoru, elektronického integrovaného obvodu), silikonového těsnění.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ELEKTRICKÉ ELEKTRONICKÉ SENZORY K MĚŘENÍ TLAKU SENZORY TLAKU