HYDRAULICKÉ.

HYDRAULISK 2 HYDRAULISCH 436 HYDRAULIC 137 HIDRAULICO 4 HYDRAULINEN 21 HYDRAULIQUE 95 HIDRAULIČKI 2 HIDRAULIKUS 9 IDRAULICO 13 HIDRAULISKS 8 HYDRAULISCH 42 HYDRAULICZNY 16 HIDRAULIC 4 HYDRAULICKÝ 2 HIDRAVLIČEN 3 HYDRAULISK 15

Dle deklarovaných údajů se jedná o automatický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o automatický transferový hydraulický lis tonáže 800 tun. Lis není číslicově řízen.

Lis má příslušný ovládací panel, na kterém jsou nastavovány jednotlivé parametry, pro lisování i podávání materiálu.

Lis není schopen tvářet kov bez lisovacích nástrojů, které se nasazují na lis. Vstupním materiálem jsou tabule z oceli, které podávací část lisu automaticky vkládá do lisu a do lisovacího nástroje, který je v lisu upnut.

Nástroje upnuté v lisu budou mít většinou kolem 4-6 pracovních stanic. Jednotlivé stanice vstupní materiál lisují, stříhají, děrují, ohýbají, tváří a kalibrují.

Rozměry stolu činí 4,2 x 2 metry.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: LISY HYDRAULICKÉ AUTOMATICKÉ

Dle deklarovaných údajů se jedná o filtr…

Dle deklarovaných údajů se jedná o filtr pro čištění hydraulického oleje pro strojní zařízení.

Filtr je používán v obvodu kráčení zakladače. Materiálové složení: - hlava filtru: slitina hliníku; - nádoba filtru: slitina hliníku; - filtrační vložka: nerezová tkanina; - těsnění: pryž (NBR).

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: NEREZAVĚJÍCÍ (ANTIKOROZNÍ) OCEL K ČIŠTĚNÍ HYDRAULICKÉ PRO FILTROVÁNÍ KAPALIN SLITINY HLINÍKU

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o hydraulický válec, který je náhradním dílem k mechanismu ovládání štítu přesypu poháněcí stanice dálkové pásové přepravy.

Štít přesypu slouží k usměrnění toku přepravovaného materiálu a válce slouží k polohování tohoto štítu.

Válec tvoří uzavřený plášť, uvnitř kterého je uložen píst. Pístnice je vedena na jednom konci a je opatřena závitem pro připojení štítu.

Dno válce je opatřeno kulovým ložiskem. Průměr pístu 180 mm, průměr pístnice 90 mm, zdvih 400 mm.

Provozní tlak 200 barů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: HYDRAULICKÉ ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů se jedná o příčně…

nůžky; elektrické; pneumatické; nože; ke smontování (sestavení);…nůžky; elektrické; pneumatické; nože; ke smontování (sestavení);…

Dle deklarovaných údajů se jedná o příčně dělící linku k dělení (stříhání) za tepla válcovaných plechů.

Jedná se o sestavu strojních zařízení v technologickém sledu, která jsou vzájemně smontována a propojena hydraulickými rozvody trubek a hadic a dále elektrickými rozvody a kabeláží.

Linka pracuje jako celek, je řízena průmyslovým řídícím systémem (PLC) a je ovládána ze dvou hlavních ovládacích pultů.

Hlavní funkcí je dělení (stříhání) plochých výrobků a nejedná se o číslicově řízené stroje a zařízení.

Plechy jsou během procesu odvíjeny ze svitků, rovnány na hydraulickém lisu (nataženy v délce), příčně děleny (střihány) na požadované rozměry a uloženy do stohu.

Linka je sestavena z následujících zařízení: zavážecí vůz svitků; odvíječka svitků; ohýbač počátku pásu s podávacími a středícími válci; příčné nůžky poškozených počátků a konců; odpadové hospodářství za nůžkami, s vyvážecím vozem; předrovnačka; dopravník; zařízení smyčky pásu; napínací zařízení se středícími válci; podávací válce; příčné nůžky; inspekční pracoviště; ukladač; bezpečnostní zábrany; hydraulika a pneumatika; elektrická část zařízení.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: NŮŽKY ELEKTRICKÉ PNEUMATICKÉ NOŽE KE SMONTOVÁNÍ (SESTAVENÍ) KOVOVÉ PLECHY LISY HYDRAULICKÉ SPOJENO VEDENÍM