JAKO KAPALINA.

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná kapalný bezbarvý mazací prostředek, který obsahuje více než 70 % kapalných uhlovodíků splňujících dle celního sazebníku definici minerálních olejů a olejů ze živičných nerostů.

Minerální olej není základní složkou přípravku (jedná se o odpařivou složku, která slouží jako rozpouštědlo hlavní složky, usnadňuje aplikaci a dávkování apod.).

Základní složkou jsou estery vyšších mastných kyselin a vícesytné alkoholy, které slouží jako tvářecí a antikorozní olej (po ukončení tvářícího procesu a odpaření odpařivé složky zanechávají tenký homogenní film).

Produkt nedestiluje podle normy ČSN EN ISO 3405. Zboží je vhodné pro všechny kovové materiály a používá se při hlubokém tažení, profilování, válcování, ražení a lisování tenkých plechů.

Aplikuje se nanášením pomocí plstěného polštářku, válečkem nebo postřikem. Balení: v sudech o objemu 205 litrů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA BEZBARVÉ PŘIPRAVENÉ UHLOVODÍKY ALKOHOLY MINERÁLNÍ OLEJE PRO MAZÁNÍ

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o produkt v kapalné formě, který obsahuje více než 70 % hmotnostních minerálních olejů vyhovujících poznámce 2 ke kapitole 27.

Dle předložené dokumentace přípravek splňuje charakteristiku lakového benzínu. Přípravek se používá jako silné rozpouštědlo určené k čištění dílů v mycím zařízení economy plus a jumbo.

Přípravek obsahuje cca 97 % hmotnostních uhlovodíků C10-C13 (rozpouštědlo), smáčedla a průmyslové barvivo.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA ROZPOUŠTĚDLA MINERÁLNÍ OLEJE BENZÍN

Dle deklarovaných údajů se jedná o přípravek…

Dle deklarovaných údajů se jedná o přípravek v kapalné formě, který je určen k čištění a odmašťování průmyslových zařízení, strojů, podlah a dalších povrchů v továrnách, skladovacích zařízeních apod.

Produkt lze použít pro ruční nebo strojní čištění. Používá se přímo bez ředění s následných oplachem vodou nebo zředěný pro ostřik.

Složení (% hmotnostní): hydroxid sodný (<0,3 %), dodecylbenzen-sulfonová kyselina (0,5 - 1,5 %), tetra sodná sůl kyseliny 1-hydroxyethylendien-1,1-difosforečné (0,3 - 1 %); zbytek tvoří voda (92,15 %) a směs surfaktantů.

Zboží je předkládáno v kanystrech o objemu 20 nebo 5 litrů, v balení pro drobný prodej.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA JAKO KAPALINA SMĚSI ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY K ČIŠTĚNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o viskozní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o viskozní kapalinu zelené barvy, která je směsí bionafty a dalších látek.

Složení: methylestery mastných kyselin (< 69 %); uhlovodíky C10 - C13, alkany (< 60 %); dodekylbenzen-sulfonová kyselina (0,5 - 1,5 %).

Produkt je určen k čištění a odmašťování průmyslových zařízení, strojů, podlah a dalších povrchů v továrnách, skladovacích zařízeních apod.

Používá se přímo bez ředění a po použití se oplachuje vodou. Zboží je předkládáno v kanystrech pro námořní přepravu o objemu 20 nebo 5 litrů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI UHLOVODÍKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o tekutý přípravek ve spreji, který obsahuje kafrový a eukalyptový olej.

Dle údajů na balení výrobku se přípravek aplikuje do prostoru a má podporovat relaxaci a klidný spánek.

Je určen k použití v hotelových pokojích. Baleno v plastových lahvičkách s rozprašovačem.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA VONNÉ LÁTKY JAKO SPREJ V LAHVIČKÁCH

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o přípravek ve spreji, který obsahuje levandulový olej a jiné vonné látky.

Dle údajů na balení výrobku se přípravek aplikuje na polštáře. Je určen pro použití v hotelových pokojích a má podporovat relaxaci a klidný spánek.

Baleno v plastových lahvičkách s rozprašovačem.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA JAKO SPREJ V LAHVIČKÁCH POLŠTÁŘE, PODUŠKY AROMA

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o přípravek ve spreji, který obsahuje kafrový a eukalyptový olej.

Dle údajů na balení výrobku se přípravek aplikuje na polštáře. Je určen pro použití v hotelových pokojích a má podporovat relaxaci a klidný spánek.

Baleno v plastových lahvičkách s rozprašovačem.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA JAKO SPREJ V LAHVIČKÁCH POLŠTÁŘE, PODUŠKY AROMA

Dle deklarovaných údajů se jedná o tekutý…

Dle deklarovaných údajů se jedná o tekutý přípravek obsahující koloidní oxid křemičitý, vodu a hydroxid tetramethylamonný. Roztok se používá jako přípravek k leštění křemíkových desek.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA OXID KŘEMIČITÝ CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o čistící…

Dle deklarovaných údajů se jedná o čistící a odmašťovací přípravek, který je určen zejména k odstraňování zvlášť silných mastných nečistot z kovových a plastových povrchů motorového prostoru, strojních zařízení a nářadí.

Přípravek se používá v neředěném stavu. Nanáší se štětcem nebo pistolí a následně se oplachuje vodou, která odplaví uvolněné mastné nečistoty ve formě emulze.

Produkt je směsí organických rozpouštědel (alifatické a aromatické uhlovodíky, ketonické rozpouštědlo), emulgačních činidel a dalších přísad.

Zboží je předkládáno v plechových lahvích, kanystrech či sudech o objemu 0,5 až 200 litrů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI UHLOVODÍKY ROZPOUŠTĚDLA K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o tekutý…

Dle deklarovaných údajů se jedná o tekutý přípravek obsahující koloidní oxid křemičitý, vodu, amoniak, čtyřsodnou sůl kyseliny ethylendiaminotetraoctové (EDTA), heterocyklický amin a kvarterní amin. Roztok se používá jako přípravek k leštění křemíkových desek.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA JAKO KAPALINA OXID KŘEMIČITÝ CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY ROZTOKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ