JAKO PRIMÁRNÍ FORMA.

КАТО ПЪРВИЧНА ФОРМА 2 I UBEARBEJDET FORM 1 IN PRIMÄRFORM 631 AS PRIMARY FORM 83 EN FORMA PRIMARIA 16 EN FORME PRIMAIRE 121 ELSŐDLEGES FORMÁBAN 2 IN FORMA PRIMARIA 30 IN PRIMAIRE VORM 135 JAKO FORMY PODSTAWOWE 54 NA FORMA PRIMARIA 6 ÎN FORME PRIMARE 1 AKO PRIMÁRNE FORMY 3 V PRIMARNIH OBLIKAH 9 I OBEARBETAD FORM 10

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o vodný roztok chemické látky, patřící do kategorie silikonů (polymerů v primární formě).

Jedná se o meziprodukt pro výrobu přípravku, který má ve finální podobě sloužit jako pomocný prostředek (protetický lubrikant) při nasazování/vkládání silikonových nebo gelových návleků do protézy.

Zboží je předkládáno v plastové průsvitné nádobě (lahvi) s plastovým šroubovacím uzávěrem a s volně přiloženým ručním rozprašovačem kapalin.

Obsah nádoby tvoří čirá kapalina. Následně se má do této nádoby plnit ještě další chemická látka.

Finální výrobek není předmětem této ZISZ.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: VODA ZE SILIKONU SILIKONY JAKO PRIMÁRNÍ FORMA K VÝROBĚ

Dle deklarovaných údajů se jedná o chondroitin…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chondroitin sulfát v primární formě bílého prášku. Produkt je vepřového původu. Účel použití: pro další potravinářskou výrobu. Balení: papírové sudy 25 kg.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK VEPŘOVÉ MASO JAKO PRIMÁRNÍ FORMA V SUDECH

Dle deklarovaných údajů se jedná o fenolovou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o fenolovou pryskyřici, která je ve formě pastilek (vloček) hnědé barvy.

Produkt se používá do směsí pro výrobu pneumatik za účelem zlepšení vlastností a zvýšení odolnosti směsi.

Složení: fenolická pryskyřice polymer (> 99 % hmotnostních), fenol (< 1 % hmotnostní), formaldehyd.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: V PEVNÉ FORMĚ HNĚDÝ JAKO PRIMÁRNÍ FORMA JAKO VLOČKY PRYSKYŘICE FENOLOVÉ PRYSKYŘICE

Dle deklarovaných údajů se jedná o fenolovou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o fenolovou pryskyřici, která je ve formě granulí béžové barvy.

Produkt se používá jako aditivum pro zlepšení vlastností syntetického a přírodního kaučuku, např. do směsí pro výrobu pneumatik.

Složení: fenolická pryskyřice polymer (> 99 % hmotnostních), fenol (< 1 % hmotnostní).

Balení: v polyethylenových pytlích po 25 kg.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: V PEVNÉ FORMĚ JAKO PRIMÁRNÍ FORMA PRYSKYŘICE FENOLOVÉ PRYSKYŘICE