K ODMAŠTĚNÍ.

ZUM ENTFETTEN 1 FOR DEGREASING 7 PARA DESENGRASAR 3 POUR DÉGRAISSAGE 27 PER DIMINUIRE 4 VOOR ONTVETTING 1 DLA ODTŁUSZCZANIA 5 PENTRU DEGRESARE 1 NA ODMASŤOVANIE 10 ZA RAZMAŠČEVANJE 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o viskózní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o viskózní kapalinu červené barvy, obsahující směs aromatických uhlovodíků C9 - C12 (CAS kód 92062-36-7), dodecylbenzen-sulfonovou kyselinu (0,5 - 1,5 %) a tetra sodnou sůl kyseliny 1-hydroxyethylendien-1,1-difosforečné (0,3 - 1 %).

Při teplotě 250 °C předestiluje 97 % objemu (včetně ztrát). Přípravek je určen k čištění a odmašťování průmyslových zařízení, strojů, podlah a dalších povrchů v továrnách, skladovacích zařízeních apod.

Používá se neředěný, po použití se oplachuje vodou. Zboží je předkládáno v kanystrech o objemu 20 nebo 5 litrů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI ROZPOUŠTĚDLA POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o viskozní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o viskozní kapalinu zelené barvy, která je směsí bionafty a dalších látek.

Složení: methylestery mastných kyselin (< 69 %); uhlovodíky C10 - C13, alkany (< 60 %); dodekylbenzen-sulfonová kyselina (0,5 - 1,5 %).

Produkt je určen k čištění a odmašťování průmyslových zařízení, strojů, podlah a dalších povrchů v továrnách, skladovacích zařízeních apod.

Používá se přímo bez ředění a po použití se oplachuje vodou. Zboží je předkládáno v kanystrech pro námořní přepravu o objemu 20 nebo 5 litrů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI UHLOVODÍKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ PROSTŘEDKY K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o čistící…

Dle deklarovaných údajů se jedná o čistící a odmašťovací přípravek, který je určen zejména k odstraňování zvlášť silných mastných nečistot z kovových a plastových povrchů motorového prostoru, strojních zařízení a nářadí.

Přípravek se používá v neředěném stavu. Nanáší se štětcem nebo pistolí a následně se oplachuje vodou, která odplaví uvolněné mastné nečistoty ve formě emulze.

Produkt je směsí organických rozpouštědel (alifatické a aromatické uhlovodíky, ketonické rozpouštědlo), emulgačních činidel a dalších přísad.

Zboží je předkládáno v plechových lahvích, kanystrech či sudech o objemu 0,5 až 200 litrů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI UHLOVODÍKY ROZPOUŠTĚDLA K ČIŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o plynový olej (neobsahující bionaftu) s obsahem síry nepřesahujícím 0,001 % hmotnostních.

Destilační parametry: - Začátek destilace: 182 °C - Teplotní rozmezí pro předestilování 5 % a 90 % objemu: 117 °C - Objem předestilovaný při 210 °C: 50 % - Objem předestilovaný při 250 °C: 55 % - Konec destilace: 322 °C Použití zboží: přípravek pro průmysl, určený k běžnému odstraňování (s následnou protikorozní ochranou dílů) drobných provozních nečistot, třísek, okují, pilin, brusných kalů a past; vhodný též pro praní obrobků, součástí a hotových celků od řezných mazacích, chladicích, hydraulických a převodových olejů a vosků, vazelín a různých maziv.

Aplikace: ponorem, štětcem nebo strojním praním. Balení: 20 litrový kanystr nebo 208 litrový plechový sud.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI BARVENÉ UHLOVODÍKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) K ČIŠTĚNÍ TĚŽKÉ OLEJE K ODMAŠTĚNÍ ZNAČKOVAČE PLYNOVÉ OLEJE