K VESTAVĚNÍ.

ЗА ВГРАЖДАНЕ 52 TIL INDBYGNING 2 ZUM EINBAUEN 825 ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 4 FOR BUILDING-IN 55 PARA EMPOTRAR 30 À ENCASTRER 30 ZA UNUTRAŠNJU UGRADNJU 1 BEÉPÍTÉSHEZ 169 DA INCASTRARE 4 IEBŪVĒŠANAI 1 VOOR INBOUW 836 DO WBUDOWANIA 145 DE ENCASTRAR 8 NA VSTAVANIE 9 ZA VGRADNJO 15 FÖR INYBYGGNAD 11

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek z mědi nebo z poměděné mosazi. Výrobek se skládá z centrálního dílu válcového tvaru, opatřený určitým počtem otvorů na obou stranách a souborem trubek různých průměrů, tvarů a délek, které se do těchto otvorů usazují.

Centrální díl a jeho součásti a poddíly jsou součástí potrubního systému klimatizační venkovní jednotky určené pro komerční využití (rodinné domy, bytové domy).

Výrobek je určen ke sběru a další distribuci chladiva z tepelného výměníku venkovní jednotky.

Je umístěn mezi výměníkem a expanzním ventilem. Složení materiálu: měď - 99,9 %; fosfor - 0,015 - 0,04 %.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z MĚDI K VESTAVĚNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek z mědi, vyrobený z trubek různých průměrů a tvarů, který může být na konci opatřen mosazným unionem.

Výrobek, který tvoří centrální rozvodný díl spolu s jeho pododdíly a součástmi, je součástí potrubního systému klimatizační venkovní jednotky určené pro komerční využití (rodinné domy, bytové domy).

V soustavě potrubního systému klimatizace jde o díl, který má za úkol distribuovat chladivo do tepelného výměníku venkovní jednotky.

Je umístěn mezi kompresorem, na který navazuje expanzní ventil, a výměníkem. Složení materiálu: 99,9 % - Cu; 0,015 % - 0,04 % P.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z MĚDI K VESTAVĚNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů se jedná o pístový…

Dle deklarovaných údajů se jedná o pístový kompresor s volnou hřídelí, která je přes řemenici napojena na motor automobilu.

Kompresor je složen ze 6 pístů, každý z pístů má 1 vytlačovací komoru. Slouží k zabudování do klimatizační jednotky osobních automobilů.

Výkon kompresoru: 4 kW.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PRO MOTOROVÁ VOZIDLA K VESTAVĚNÍ KOMPRESORY KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ČÁSTI/SOUČÁSTI CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek…

plasty; z plastu; k vestavění; k chlazení; části a součásti

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek z plastu, který slouží k usměrnění proudění vzduchu uvnitř serveru a zároveň slouží k uchycení základní desky v serveru.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLASTY Z PLASTU K VESTAVĚNÍ K CHLAZENÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI