LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ.

MEDICINSK UDSTYR 2 MEDIZINISCHES GERÄT 216 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ 1 MEDICAL EQUIPMENT 346 EQUIPO MEDICO 8 LÄÄKINTÄLAITE 4 MATÉRIEL MÉDICAL 72 ATTREZZATURA MEDICA 7 MEDICININĖ ĮRANGA 2 MEDICĪNISKĀS IEKĀRTAS 2 MEDISCHE APPARATUUR 56 SPRZĘT MEDYCZNY 12 EQUIPAMENTO MEDICO 11 ECHIPAMENT MEDICAL 7 LEKÁRSKE ZARIADENIE 6 MEDICINSKA OPREMA 39 MEDICINSK UTRUSTNING 12

Dle deklarovaných údajů se jedná o chirurgický…

Dle deklarovaných údajů se jedná o chirurgický operační diodový laser (laserový skalpel), který je určen k provádění medicínských zákroků.

Zařízení je určeno k řezání, vaporizaci a koagulaci tkání v různých chirurgických odvětvích, dermatologii, urologii, gynekologii, ortopedii, flebologii, apod.

Vlnová délka 940 nm. Výkon: 60 W.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ELEKTRICKÉ LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ LASEROVÉ DIODY LASERY OPERAČNÍ SYSTÉMY

Dle deklarovaných údajů se jedná o rehabilitační…

elektrické; elektronické; lékařská zařízení; s obrazovkou; pro…

Dle deklarovaných údajů se jedná o rehabilitační lékařský přístroj pro bezpečný nácvik posturální stability a posturální kontrolované odpovědi u neuromuskulární, muskuloskeletální rehabilitace, vestibulární rehabilitace a prevence pádů u geriatrických pacientů během stoje nebo chůze.

Přístroj je určen pro pacienty po cévní mozkové příhodě, traumatickém poranění mozku, s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, míšní lézí a jiné.

Přístroj se sestává ze základní platformy (rámu), pohyblivé platformy, běžícího pásu, tlakových senzorů, horního rámu pro fixaci pacienta, předního a postranního motoru, obrazovky pro pacienta, transformátoru, bezpečnostního postroje pro pacienta a kabeláže.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ELEKTRICKÉ ELEKTRONICKÉ LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ S OBRAZOVKOU PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ LÉKAŘSKÉ NÁSTROJE/PŘÍSTROJE

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o krátkodobou mechanickou srdeční podporu pro dospělé pacienty s akutní nedostatečnou kardiální funkcí.

Srdeční podpora se skládá z katetru, ve kterém je na jedné straně implementována srdeční pumpa (funkce pumpy je založena na pohánění axiálním šroubem), a z druhé strany katetru se nachází motor, který slouží k pohonu pumpy.

Katetr se přes tříslo zavádí přímo do srdce pacienta. V srdci se konec katetru rozšíří na požadovanou velikost pumpy.

K srdeční podpoře se dále připojí řídící/vyhodnocovací jednotka, která vyhodnocuje údaje s ohledem na nastavené parametry, a podle potřeby řídí/hlídá mechanickou srdeční podporu (řídící jednotka není předmětem této ZISZ).

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: LIDSKÁ KREV LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ PRO LÉKAŘSTVÍ

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o krátkodobou mechanickou srdeční podporu pro dospělé pacienty s akutní nedostatečnou kardiální funkcí.

Srdeční podpora se skládá z katetru, ve kterém je na jedné straně implementována srdeční pumpa (funkce pumpy je založena na pohánění axiálním šroubem), a z druhé strany katetru se nachází motor, který slouží k pohonu pumpy.

Katetr se přes tříslo zavádí přímo do srdce pacienta. V srdci se konec katetru rozšíří na požadovanou velikost pumpy.

Součástí srdeční podpory je i řídící/vyhodnocovací jednotka, která je připojena k srdeční podpoře a vyhodnocuje údaje s ohledem na nastavené parametry a následně podle potřeby řídí/hlídá mechanickou srdeční podporu.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: LIDSKÁ KREV LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ PRO LÉKAŘSTVÍ