MINERÁLNÍ/NEROSTNÉ PRODUKTY.

МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ 11 MINERALISCHES ERZEUGNIS 11 MINERAL PRODUCTS 14 PRODUCTO MINERAL 1 PRODUITS MINÉRAUX 51 MINERALNI PROIZVODI 1 PRODOTTI MINERALI 2 MINERALE PRODUCTEN 17 PRODUKTY MINERALNE 8 PRODUSE MINERALE 10 MINERALNI PROIZVODI 41 MINERALISK PRODUKT 3

Dle deklarovaných údajů se jedná o sypký…

Dle deklarovaných údajů se jedná o sypký sediment přírodního původu (mořský písek), jehož základním minerálem je křemen (SiO2).

Velikost zrn písku 0,1 až 1 mm. Obsah SiO2 v písku činí více než 94 % hm. Vzhled: žlutá až žlutohnědá zrna.

Použití: filtrační materiál (farmaceutické výroby, výroba kosmetiky, biochemie), frekvenční standard v elektrotechnice.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: MINERÁLNÍ/NEROSTNÉ PRODUKTY

Dle údajů žadatele a předloženého vzorku…

hliník; tvarovky; izolační části a součásti; izolační materiál;…

Dle údajů žadatele a předloženého vzorku se jedná o tvarovku vyrobenou z minerálního vlákna, které je kráceno na vhodnou délku a po smísení s pojivy je vakuovou technologií zpracováno na tvarovky požadovaných rozměrů.

Chemické složení: 45,5% SiO2; 21,3% CaO; 15,3% Al2O3; 8,2% MgO; 6,0% Fe2O3; 2,4% Na2O. Rozměry: vnější průměr 60 mm, vnitřní průměr 40 mm, délka 155 mm Tvarovka slouží v metalurgii jako izolační pomocný zdicí materiál při odlévání hliníku pro klasifikační teplotu 800°C.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: HLINÍK TVAROVKY IZOLAČNÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI IZOLAČNÍ MATERIÁL MINERÁLNÍ/NEROSTNÉ PRODUKTY

Dle údajů žadatele a předloženého vzorku…

jako desky; izolační části a součásti; izolační materiál; minerální/nerostné…

Dle údajů žadatele a předloženého vzorku se jedná o izolační desku ze žáruvzdorného křemičitého vlákna.

Po smísení vláken s pojivy jsou vakuovou technologií vyráběny desky na požadovaný rozměr. Chemické složení: 91,7% SiO2; 4,18% Al2O3; 2,96% CaO; 0,11% Fe2O3; 0,05% TiO2; 0,6% Na2O; 0,4% K2O.

Rozměry: 50 x 500 x 1000 mm. Deska slouží k vnitřním a vnějším obkladům pecí, pro vysokoteplotní dělicí stěny, clony proti sálavému teplu a ohni apod. (klasifikační teplota 1100 °C).

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO DESKY IZOLAČNÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI IZOLAČNÍ MATERIÁL MINERÁLNÍ/NEROSTNÉ PRODUKTY

Dle údajů žadatele a předloženého vzorku…

tvarovky; izolační části a součásti; izolační materiál; minerální/nerostné…

Dle údajů žadatele a předloženého vzorku se jedná o izolační tvarovku oválného průřezu, vyrobenou ze žáruvzdorného hlinitokřemičitého vlákna.

Vlákno je vyrobeno tavením velmi čistých surovin a rozvlákněním taveniny rotačním způsobem. Vzniklé vlákno je kráceno na požadovanou délku a po smísení s pojivy jsou vakuovou technologií vyráběny tvarovky požadovaných rozměrů.

Chemické složení: 53-55% SiO2, 45-47% Al2O3 + ZrO2. Rozměry: vnější: 60 x 100 mm vnitřní: 40 x 80 mm délka: 105 mm.

Tvarovky pro klasifikační teplotu 1260°C se používají v metalurgii např. pro žlaby, tavicí kelímky, vtoky, výpusti pecí, ochrany sond, clony, hořákové tvarovky, výplně dvířek pecí, izolace nálitků apod.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TVAROVKY IZOLAČNÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI IZOLAČNÍ MATERIÁL MINERÁLNÍ/NEROSTNÉ PRODUKTY