ODPAD.

AFFALD 3 ABFALL 103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1 WASTE 80 DESPERDICIOS 14 JÄTE 7 DÉCHET 42 CASCAMI 8 ATLIEKOS 1 AFVAL 49 ODPADY 13 ODPADY 7 ODPADKI 9 AVFALL 2

Dle deklarovaných údajů se jedná o odpad…

fólie; jako kotouče; jako kusy; odpad

Dle deklarovaných údajů se jedná o odpad - termoplastické znehodnocené polyvinylbutyralové fólie, které jsou navinuty na dutinkách (v rolích).

Výrobek již nelze použít ke svému původnímu účelu (výroba bezpečnostních skel) z důvodu slepení jednotlivých navinutých vrstev fólie vlivem tepla.

Zboží je určeno ke zpracování a dalšímu použití jako surovina pro výrobu fólií.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: FÓLIE JAKO KOTOUČE JAKO KUSY ODPAD

Dle deklarovaných údajů se jedná o odpad…

broušené; nástroje na vrtání; odpad

Dle deklarovaných údajů se jedná o odpad z legované oceli - brusný kal. Jedná se o směs odbroušených jemných ocelových pilin a chladící kapaliny.

Výrobek vzniká ve strojírenství při broušení ocelových nástrojů z rychlořezné oceli (např. vrtáků).

Tato směs dále prochází procesem odlučování kapalin z pilin. Objem kontaminace pilin je do 2 %.

Celková vlhkost směsi 8 % s tím, že chladící kapaliny jsou ředěny 1:9 čistou vodou. Jedná se o druhotnou surovinu pro hutní prvovýrobu.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: BROUŠENÉ NÁSTROJE NA VRTÁNÍ ODPAD

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace se jedná o technologické odřezky polyvinylbutyralových folií různých nepravidelných tvarů a velikostí, vznikajících při výrobě bezpečnostních skel.

Odřezky jsou hlavní vstupní surovinou pro výrobu nových polyvinylbutyralových folií, z tohoto důvodu nejsou kontaminovány jinými materiály.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: FÓLIE POLYMERY K VÝROBĚ ODPAD

Dle deklarovaných údajů se jedná o drť, která…

směsi; polypropylen; silikony; polyethylen; odpad

Dle deklarovaných údajů se jedná o drť, která vzniká rozdrcením zmetků plastových uzávěrů a ventilků v drtícím mlýnu.

Drť obsahuje polypropylen (majoritní podíl), polyethylen a silikon. Produkt se používá k dalšímu zpracování.

Zboží je baleno na paletě, v jutovém pytli.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI POLYPROPYLEN SILIKONY POLYETHYLEN ODPAD