OPRACOVÁNO/ZPRACOVÁNO.

ОБРАБОТЕН/ИЗРАБОТЕН 5 BEARBEJDET 6 BEARBEITET 742 WORKED 18 TYÖSTETTY 7 TRAVAILLÉ 21 MEGMUNKÁLT 8 LAVORATO 21 APSTRĀDĀTS 6 BEWERKT 54 OBROBIONY 27 OPRACOVANÝ 22 OBDELAN 3 BEARBETAD 2

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

z plastu; průhledné; opracováno/zpracováno; desky, slohy; obdélníkový

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o výrobek z plastu, který sestává z průhledné obdélníkové desky o rozměrech cca 25 x 10 x 1 cm, jež je opatřena v rozích 4 kulatými "nožičkami". Výrobek je určen k umístění hotelové kosmetiky.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU PRŮHLEDNÉ OPRACOVÁNO/ZPRACOVÁNO DESKY, SLOHY OBDÉLNÍKOVÝ

Dle deklarovaných údajů se jedná o kontrolní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o kontrolní přístroj (zařízení) pro kontrolu geometrických tvarů vyrobených součástí (např. výlisků).

Přístroj je tvořen základovou deskou, tvarovými kopyty, upínkami a volnými elementy, jako jsou kontrolní trny, poziční trny, spároměrky a měrky ořezu.

Po upnutí kontrolované součásti k přístroji se provádí kontrola tvaru dílu a příslušných otvorů součásti.

Přístroj může být vybaven konzolí pro upevnění digitálního úchylkoměru (tento úchylkoměr není součástí přístroje při dovozu).

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI Z OBECNÝCH KOVŮ VĚDECKÁ A MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ OPRACOVÁNO/ZPRACOVÁNO PRO TESTOVÁNÍ (ZKOUŠENÍ) TVAROVANÉ PRO MĚŘENÍ GEOMETRICKÝCH VELIČIN

Dle údajů žadatele se jedná se o tyče kruhového…

Dle údajů žadatele se jedná se o tyče kruhového průřezu z legované nástrojové oceli kované za tepla, dále opracované (loupané nebo soustružené).

Deklarovaný způsob použití: pro výrobu nástrojů pro stříhání a tváření za tepla i za studena a pro výrobu forem pro tváření plastů, pro výrobu řezných nástrojů a nástrojů na drcení a mletí.

Deklarované rozměry výrobku: tyče kruhového průřezu o průměru od 50 mm do 200 mm.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI LOUPANÉ OPRACOVÁNO/ZPRACOVÁNO TYČE KOVANÉ OPRACOVÁNO NA POVRCHU S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM

Dle údajů žadatele se jedná se o ploché tyče…

Dle údajů žadatele se jedná se o ploché tyče z legované nástrojové oceli kované za tepla, dále opracované (frézované).

Deklarovaný způsob použití: pro výrobu nástrojů pro obrábění kovů a pro výrobu forem pro tváření plastů, pro výrobu nástrojů na drcení a mletí a řezných nástrojů.

Deklarované rozměry výrobku: od průřezu 410 mm x 30 mm do průřezu 500 mm x 100 mm.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z OCELI OPRACOVÁNO/ZPRACOVÁNO TYČE KOVANÉ OPRACOVÁNO NA POVRCHU