ORGANICKÉ SLOUČENINY.

ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ 63 ORGANISKE FORBINDELSER 3 ORGANISCHE VERBINDUNG 432 ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 4 ORGANIC COMPOUNDS 489 COMPUESTO ORGANICO 27 ORGAANINEN YHDISTE 5 COMPOSÉS ORGANIQUES 367 ORGANSKI SPOJEVI 2 SZERVES VEGYÜLETEK 18 COMPOSTI ORGANICI 12 ORGANISKIE SAVIENOJUMI 1 ORGANISCHE VERBINDINGEN 117 ZWIĄZKI ORGANICZNE 87 COMPUŞI ORGANICI 25 ORGANICKÉ ZLÚČENINY 68 ORGANSKE SPOJINE 43 ORGANISK FÖRENING 8

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu pentaerythritol-[tetrakis-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN: 6683-19-8).

Účel použití: stabilizátor pro zpracování polymerů (přísada do gum, plastů a nátěrů). Bod tání: 110 °C až 125 °C.

Podíl částic procházející sítem s oky o velikosti 250 µm větší než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 µm větší než 99 % hmotnostních.

Forma: bílý prášek.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK BÍLÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu - glycinát hořečnatý - aminokyselinu glycin v chelátové vazbě s hořčíkem (hořečnatou sůl kyseliny aminooctové).

Určeno pro výrobu potravinových doplňků. Vzhled a forma: bílý prášek. Balení: 20 kg igelitový pytel (v kartonu).

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: HOŘČÍK ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY SUROVINY

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu tris(2,4-di-terc-butylfenyl) fosfit (CAS RN: 31570-04-4). Účel použití: fosfitový antioxidant pro polymery (přísada do gum a plastů). Forma: bílý prášek.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK BÍLÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ CHEMICKY ČISTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY ANTIOXIDANT

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs samostatně…

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs samostatně definovaných organických sloučenin - esenciálních aminokyselin: - L-Valine (CAS:72-18-4), - L-Isoleucine (CAS:73-32-5) a - L-Leucine content (CAS:61-90-5).

Účel použití: polotovar (meziprodukt) pro další zpracování v potravinářském průmyslu (výroba doplňků stravy) a v zemědělství (příprava krmných směsí pro zvířata).

Poměr jednotlivých složek: L-Leucine (35 %); L-Isoleucine (30 %) a L-Valine (35 %). Směs neobsahuje žádné další přidané látky.

Není určena pro přímou spotřebu. Forma a vzhled: jemný bílý prášek. Balení: 50 kg sudy (není určeno pro drobný prodej).

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK SMĚSI POTRAVINOVÉ DOPLŇKY ORGANICKÉ SLOUČENINY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL V SUDECH DOPLŇKY ŽIVOČIŠNÉ POTRAVY