OSOBNÍ AUTOMOBILY.

АВТОМОБИЛИ 14 AUTOMOBILER 9 KRAFTFAHRZEUG 1955 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 MOTOR CARS 2838 COCHE DE TURISMO 12 MOOTTORIAJONEUVO 37 VOITURE AUTOMOBILE 114 SZEMÉLYGÉPKOCSI 60 AUTOMOBILI 17 AUTOMOBILIAI 3 AUTOMOBIELEN 296 SAMOCHODY OSOBOWE 146 CARRO A MOTOR 4 AUTOVEHICULE 80 MOTOROVÉ AUTOMOBILY 173 MOTORNA VOZILA 11 PERSONBIL 16

Dle deklarovaných údajů se jedná o řídící…

Dle deklarovaných údajů se jedná o řídící jednotku elektrického posilovače řízení s integrovaným elektromotorem, určenou pro osobní automobily.

Jednotka automaticky vyhodnocuje vstupní údaje ze snímače krouticího momentu volantu a údaje o rychlosti vozidla.

Na základě těchto vstupních údajů a za pomoci softwaru, speciálně vyvinutého pro danou konfiguraci, řídící jednotka vypočte požadované výstupní otáčky, jichž dosáhne dodáním odpovídajících elektrických proudů do integrovaného elektromotoru.

Výstupní otáčky jsou pak přes hřídel předány do převodového ústrojí posilovací soustavy a výsledně se projeví jako posilovací efekt na řídící tyči vozidla.

Výrobek může být dodáván v různých modifikacích (projektové řady). Řídící jednotka se sestává z: - řídícího zařízení pro vyhodnocování vstupních údajů, výpočet výstupních otáček a jejich převod na odpovídající hodnoty elektrických proudů; - paměťového zařízení s uloženým specifickým softwarem pro výpočty prováděné řídící jednotkou; - tranzistorového můstku pro generování elektrických proudů; - integrovaného elektromotoru; - cívkového detekčního obvodu (resolver) pro zpětnovazební určení aktuálních výstupních otáček.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OSOBNÍ AUTOMOBILY ELEKTRONICKÉ S MOTOREM ELEKTROMECHANICKÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o těleso…

Dle deklarovaných údajů se jedná o těleso trysky přístroje k rozstřikování kapalin na okna osobních automobilů.

Číslo ZISZ:
CZBTI43/029588/2019-580000-04/01.
Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OSOBNÍ AUTOMOBILY ROZSTŘIKOVACÍ ZAŘ. (ROZPRAŠOVAČE) K ČIŠTĚNÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI

Dle deklarovaných údajů se jedná o držák…

Dle deklarovaných údajů se jedná o držák tělesa trysky přístroje k rozstřikování kapalin na okna osobních automobilů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: OSOBNÍ AUTOMOBILY ROZSTŘIKOVACÍ ZAŘ. (ROZPRAŠOVAČE) K ČIŠTĚNÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI