PŘIPRAVENÉ.

ПРИГОТВЕН 31 TILBEREDT 137 ZUBEREITET 3899 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 15 PREPARED 414 PREPARADO 37 VALMISTETTU 13 PRÉPARÉ 92 PRIPRAVLJEN 11 PREPARATO 32 PARUOŠTI 1 SAGATAVOTS 15 GEPREPAREERD 15 PRZYGOTOWANY 30 PREPARADO 2 PREPARAT 3 PRIPRAVENÝ 44 PRIPRAVLJEN 35 BEREDD 73

Dle deklarovaných údajů se jedná o separační…

Dle deklarovaných údajů se jedná o separační olej vyrobený na bázi modifikovaného rostlinného oleje.

Účel použití: jako formový olej při výrobě pohledových betonových ploch nebo panelů, při oddělování železných nebo dřevěných forem a bednění ve stavebnictví, jako oddělovací prostředek na nákladových plochách automobilů při transportu lepivých materiálů, např. jílů, hlín nebo živičných směsí.

Způsob použití: nanáší se stříkací pistolí nebo štětcem. Složení: metylester řepkového oleje (MEŘO) 42 %, řepkový olej 58 %.

Balení: v kanystrech (10 litrů, 25 litrů), sudech (50 kg, 180 kg) a v kontejnerech.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ROSTLINNÉ OLEJE SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO STAVEBNICTVÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o separační…

Dle deklarovaných údajů se jedná o separační olej vyrobený na bázi modifikovaného rostlinného oleje.

Účel použití: jako separační olej při výrobě pohledových betonových ploch nebo panelů, při oddělování železných, plastových nebo dřevěných forem a bednění ve stavebnictví, jako oddělovací prostředek na nákladových plochách automobilů při transportu lepivých materiálů, např. jílů a hlín.

Způsob použití: nanáší se stříkací pistolí nebo štětcem. Složení: metylester řepkového oleje (MEŘO) 85 %, řepkový olej 15 %.

Balení: v kanystrech (10 litrů, 25 litrů), sudech (50 kg, 180 kg) a v kontejnerech.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ROSTLINNÉ OLEJE SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO STAVEBNICTVÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o antiadhezní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o antiadhezní přípravek obsahující více než 70 % hmotnostních minerálních olejů.

Přípravek je směsí lehkého oleje a vyšších mastných kyselin s převahou kyseliny olejové. Destilační charakteristika přípravku odpovídá parametrům středních olejů.

Přípravek se používá při výrobě keramických konstrukčních materiálů (při lisování výrobků z keramické hmoty).

Slouží k vymazávání formy za účelem snadného vyjmutí výlisku.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI PŘIPRAVENÉ MASTNÉ KYSELINY MINERÁLNÍ OLEJE

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná kapalný bezbarvý mazací prostředek, který obsahuje více než 70 % kapalných uhlovodíků splňujících dle celního sazebníku definici minerálních olejů a olejů ze živičných nerostů.

Minerální olej není základní složkou přípravku (jedná se o odpařivou složku, která slouží jako rozpouštědlo hlavní složky, usnadňuje aplikaci a dávkování apod.).

Základní složkou jsou estery vyšších mastných kyselin a vícesytné alkoholy, které slouží jako tvářecí a antikorozní olej (po ukončení tvářícího procesu a odpaření odpařivé složky zanechávají tenký homogenní film).

Produkt nedestiluje podle normy ČSN EN ISO 3405. Zboží je vhodné pro všechny kovové materiály a používá se při hlubokém tažení, profilování, válcování, ražení a lisování tenkých plechů.

Aplikuje se nanášením pomocí plstěného polštářku, válečkem nebo postřikem. Balení: v sudech o objemu 205 litrů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA BEZBARVÉ PŘIPRAVENÉ UHLOVODÍKY ALKOHOLY MINERÁLNÍ OLEJE PRO MAZÁNÍ