PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ.

TIL INDUSTRIELT BRUG 5 ZU INDUSTRIEZWECKEN 16 ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 FOR INDUSTRIAL USE 221 PARA USO EN LA INDUSTRIA 41 TEOLLISEEN KÄYTTÖÖN 54 POUR USAGE INDUSTRIEL 117 ZA INDUSTRIJSKU UPORABU 4 IPARI HASZNÁLATRA 5 PER USO INDUSTRIALE 27 VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK 282 DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO 45 PARA USO INDUSTRIAL 2 PENTRU UZ INDUSTRIAL 4 NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE 86 ZA INDUSTRIJSKO UPORABO 1 FÖR INDUSTRIELLT BRUK 22

Dle deklarovaných údajů se jedná o připravenou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o připravenou směs obsahující více než 70 % minerálních olejů a bionaftu (> 0,5 %).

Vzhled: lehce nažloutlá nízkoviskózní kapalina. Parametry destilace: začátek destilace 280°C, při 350°C oddestiluje 39,5 % objemových.

Viskozita při 50°C: 7,046 mm2/s. Rozpustná barva C: < 0,5. Bod tuhnutí: -42°C. Účel použití: řezný olej na hliník - důkladně maže kovy a tím snižuje opotřebení nástroje.

Přípravek je určen pro jednoduché operace opracování kovů (vrtání, soustružení, broušení) pro slitiny mědi a hliníku a také pro broušení oceli, kde není možné použít vodné roztoky.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ MAZACÍ OLEJE MINERÁLNÍ OLEJE

Dle deklarovaných údajů se jedná o vícevrstvou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o vícevrstvou odhlučňovací fólii, která je předkládána v kusech a je opatřena třemi otvory.

Fólie se skládá z tenké vrstvy hliníku (0,127 mm) a vrstvy z nelehčeného butylkaučuku (1,65 mm).

Výrobek je z jedné strany samolepící, samolepící strana je kryta kraftovým papírem potaženým silikonem.

Zboží slouží k tlumení hluku ze spodní strany (dna) imunochemického analyzátoru. Podstatný rys dává výrobku vrstva kaučuku, která má větší tloušťku a plní hlavní funkci při odhlučnění.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KAUČUKU PAPÍR FÓLIE S KOVEM SAMOLEPÍCÍ SYNTETICKÝ KAUČUK PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ VRSTVENÉ

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs technických…

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs technických monokarboxylových mastných kyselin. Slouží jako surovina pro výrobu oleochemických derivátů pro farmaceutické, potravinářské, kosmetické a průmyslové využití.

Složení: kyselina stearová (65 - 70 %), kyselina palmitová (30 - 35 %). Vzhled: bílá, voskovitá, pevná, krystalická látka.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: MASTNÉ KYSELINY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ PRO KOSMETICKÝ PRŮMYSL

Dle deklarovaných údajů se jedná o připravenou…

směsi; oxid křemičitý; pro průmyslové použití

Dle deklarovaných údajů se jedná o připravenou živičnou směs na bázi ropné živice, která je ve formě tmavohnědých pastilek (pelet). Zboží se používá zejména jako homogenizační činidlo pro odlišné elastomery.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SMĚSI OXID KŘEMIČITÝ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ