PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ.

ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ 18 TIL TEKNISK BRUG 1 FÜR DEN TECHNISCHEN BEDARF 89 FOR TECHNICAL USE 16 PARA USO TECNICO 11 TEKNISIIN TARKOITUKSIIN 8 POUR USAGE TECHNIQUE 27 MŰSZAKI CÉLRA 13 PER USO TECNICO 3 TECHNINIAM NAUDOJIMUI 1 VOOR TECHNISCH GEBRUIK 7 DO UŻYTKU TECHNICZNEGO 16 NA TECHNICKÉ POUŽITIE 6 ZA TEHNIČNO UPORABO 3 FÖR TEKNISKT BRUK 1

Dle poskytnutých údajů se jedná o textilní…

z plsti; pro technické použití; kompresory; izolační materiál;…

Dle poskytnutých údajů se jedná o textilní výrobek - protihlukovou izolaci kompresoru. Izolace je vyrobena z plsti, která je přišita na podkladu z PVC.

Je kulatého tvaru, na okraji je jeden výřez obdélníkového tvaru, dále je opatřena šesti poutky, která jsou opatřena suchým zipem.

Protihluková izolace kompresoru se plstěnou stranou umísťuje na jeho chladící jednotku a poutky se k ní připevní.

Průměr cca: 206 mm.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLSTI PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ KOMPRESORY IZOLAČNÍ MATERIÁL TEXTILNÍ VÝROBKY

Dle poskytnutých údajů se jedná o textilní…

z plsti; pro technické použití; kompresory; izolační materiál;…z plsti; pro technické použití; kompresory; izolační materiál;…z plsti; pro technické použití; kompresory; izolační materiál;…

Dle poskytnutých údajů se jedná o textilní výrobky - protihlukové izolace kompresoru. Izolace jsou vyrobeny z plsti, které jsou přišity na podkladu z PVC.

Izolace mají obdélníkový tvar, jsou v nich vyřezány kulaté a obdélníkové otvory (počet otvorů a jejich umístění se liší dle typu).

Dále jsou opatřeny pruhy textilie a na jedné straně je suchý zip. Protihlukové izolace kompresoru se plstěnou stranou umísťují na jeho chladící jednotku.

Rozměry cca: 410 x 594 mm, 500 x 317 mm, 621 x 310 mm.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLSTI PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ KOMPRESORY IZOLAČNÍ MATERIÁL TEXTILNÍ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o impregnovanou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o impregnovanou netkanou textilii z chemických střižových vláken o tloušťce 2,5 mm a plošné hmotnosti 1600 g/m2.

Textilie je nařezána do pravoúhlých tvarů na rozměr dle typu stroje, pro který je určena. Používá se jako řezná podložka na pracovním stole řezacích strojů, kde slouží proti opotřebení nástrojů.

Dodáváno v různých rozměrech stejné tloušťky a maximální šířky 2000 mm.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z CHEMICKÝCH VLÁKEN NETKANÉ TEXTILIE IMPREGNOVANÉ PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ NAŘEZÁNO DO TVARU PRO ŘEZÁNÍ

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

z polyesteru; textilní zboží; pro technické použití; textilní…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o sušící síto pro papírenský stroj. Síto v sušící části přitlačuje papír k sušícím válcům; je upraveno pro spojení do nekonečného pásu, ale není opatřeno spojovacími částmi; okraje jsou upravené tavením a dvousložkovým PUR polymerem.

Rozměry: šířka: od 1,5 do 7,5 m; délka: od 9 do 75 m. Materiálové složení: polyesterová monofilní vlákna odolná hydrolýze.

Průměr vlákna osnovy: 0,68 mm; průměr vlákna útku 0,90 mm. Druh textilie: spirálová textilie.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z POLYESTERU TEXTILNÍ ZBOŽÍ PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ TEXTILNÍ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

z chemických vláken; textilní zboží; pro technické použití; textilní…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o sušící síto pro sušící části papírenského stroje s vysokou teplotou sušení.

Síto přitlačuje papír k sušícím válcům; je upraveno pro spojení do nekonečného pásu, ale není opatřeno spojovacími částmi; okraje jsou upravené tavením a dvousložkovým PUR polymerem.

Rozměry: šířka: od 1,5 do 7,5 m; délka: od 9 do 75 m. Materiálové složení: polyphenilensulfidová monofilní vlákna odolná hydrolýze.

Průměr vlákna osnovy: 0,68 mm; průměr vlákna útku: 0,90 mm. Druh textilie: spirálová textilie.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z CHEMICKÝCH VLÁKEN TEXTILNÍ ZBOŽÍ PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ TEXTILNÍ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o odvodňovací síto pro odvodňování hadroviny a buničiny (suroviny pro výrobu papírů a lepenek) při výrobě v celulózkách.

Síto je upraveno pro spojení do nekonečného pásu, ale není opatřeno spojovacími částmi; okraje jsou upravené tavením a dvousložkovým PUR polymerem.

Rozměry: šířka: od 1 do 4,5 m; délka: od 9 do 40 m. Materiálové složení: polyamidová monofilní vlákna s vysokou chemickou odolnosí.

Průměr vlákna osnovy: 0,68 mm; průměr vlákna útku: 0,90 mm. Druh textilie: spirálová textilie.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z POLYAMIDU TEXTILNÍ ZBOŽÍ PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ TEXTILNÍ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - terčové targety pájené. Lisované targety se pájením spojí s nosičem, dochází k pevnému nerozebíratelnému spoji mezi targetem a nosičem.

Nosiče mohou být z různých kovů, nejčastěji z mědi, ojediněle z molybdenu. Targety jsou ve tvaru kruhu s průměrem od 10 do 400 mm a tloušťkou drahého kovu od 0,1 do 2,9 mm.

Celý výrobek má tloušťku do 20 mm. Způsob výroby targetů: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku, vylisování terče o požadovaném průměru na výstředníkovém lisu, pájení k nosiči pomocí měkkého pájení.

Druhy použitých drahých kovů: platina a slitiny s převahou platiny, paladium a slitiny s převahou paladia.

Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE PLATINA

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - terčové targety pájené. Lisované targety se pájením spojí s nosičem, dochází k pevnému nerozebíratelnému spoji mezi targetem a nosičem.

Nosiče mohou být z různých kovů, nejčastěji z mědi, ojediněle z molybdenu. Targety jsou ve tvaru kruhu s průměrem od 10 do 400 mm a tloušťkou drahého kovu od 0,1 do 2,9 mm.

Celý výrobek má tloušťku do 20 mm. Způsob výroby targetů: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku, vylisování terče o požadovaném průměru na výstředníkovém lisu, pájení k nosiči pomocí měkkého pájení.

Druhy použitých drahých kovů: stříbro a slitiny s převahou stříbra. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: STŘÍBRO DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - terčové targety pájené. Lisované targety se pájením spojí s nosičem, dochází k pevnému nerozebíratelnému spoji mezi targetem a nosičem.

Nosiče mohou být z různých kovů, nejčastěji z mědi, ojediněle z molybdenu. Targety jsou ve tvaru kruhu s průměrem od 10 do 400 mm a tloušťkou drahého kovu od 0,1 do 2,9 mm.

Celý výrobek má tloušťku do 20 mm. Způsob výroby targetů: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku, vylisování terče o požadovaném průměru na výstředníkovém lisu, pájení k nosiči pomocí měkkého pájení.

Druhy použitých drahých kovů: zlato a slitiny s převahou zlata. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ ZLATO ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobky z drahých kovů - terčové targety lisované. Jedná se o targety ve tvaru kruhu s průměrem od 10 do 400 mm a tloušťkou od 0,1 do 2,9 mm.

Způsob výroby targetů: tavení kovu, odlévání do desky, válcování na požadovanou tloušťku, vylisování terče o požadovaném průměru na výstředníkovém lisu.

Druhy použitých drahých kovů: stříbro a slitiny s převahou stříbra. Target se používá jako nosné médium drahého kovu do zařízení pro PVD depozici vrstev technologií magnetronového naprašování.

Zde dochází ve vakuové komoře k odprášení drahého kovu z targetu a k nanesení tenké vrstvy drahého kovu na jiný výrobek.

Target je vyměnitelný díl, který může být po naprášení znovu doplněn.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: STŘÍBRO DRAHÉ KOVY PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ ZNOVU NAPLNITELNÉ TERČE