PRO VÝUKU.

TIL UNDERVISNING 2 FÜR DEN UNTERRICHT 33 FOR TEACHING 16 PARA LA ENSENANZA 2 ÕPETAMISE JAOKS 1 OPETUSTA VARTEN 2 POUR L'ENSEIGNEMENT 51 PER L'INSEGNAMENTO 1 VOOR HET ONDERWIJS 12 DO NAUCZANIA 2 NA UČENIE 9 ZA POUK 1 FÖR UNDERVISNING 2

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o vzdělávací set určený k výuce fyzikálních a technických věd na základních školách, vyrobený z plastu.

Set stavebnicového typu obsahuje 746 kusů vzájemně propojitelných dílů včetně součástek jako elektromotor, spínač, žárovka, pneumatický tlakový píst, solární článek a jiné, umožňujících sestavit výukové modely např. převodovky, kyvadla, páky, modely obnovitelných zdrojů energie, model měřící stanice apod.

Výrobek je určen pro další zpracování a výrobu školních výukových pomůcek; není určen k přímému prodeji z důvodu chybějících návodů a metodik.

Baleno v plastových sáčcích.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU SESTAVY STAVEBNICOVÉ SADY (KITY) PRO VÝUKU PRO SPOJOVÁNÍ

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o vzdělávací set určený k výuce fyzikálních a technických věd na základních školách, vyrobený z plastu.

Set stavebnicového typu obsahuje 166 kusů vzájemně propojitelných dílů umožňujících sestavit výukové modely převodovky, kyvadla, páky a jiné.

Výrobek je určen pro další zpracování a výrobu školních výukových pomůcek; není určen k přímému prodeji z důvodu chybějících návodů a metodik.

Baleno v plastových sáčcích.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z PLASTU SESTAVY STAVEBNICOVÉ SADY (KITY) PRO VÝUKU PRO SPOJOVÁNÍ

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o papírový blok (knížku), který obsahuje 24 černobíle potištěných stran, které obsahují i zanedbatelné množství textu.

Součástí balení je fix, pomocí kterého se černobílé listy promění na barvené. Stránky obsahují zábavné úkoly, které slouží k procvičení dětských dovedností, znalostí a k procvičování grafomotorických dovedností dítěte.

Výrobek má rozvíjet dětské myšlení a soustředění se na pohyb ruky. Na černobílé stránky lze psát, či je lze vybarvovat pomocí "kouzelného" fixu, který stránku změní z černobílé na barevnou.

Fix vystačí pouze na jeden blok.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ PRO DĚTI PRO VÝUKU

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o přenosnou spouštěcí soupravu, která umožňuje simulovat provozu dieselagregátu.

Spouštěcí souprava simuluje chování motorgenerátoru za účelem testování řídící jednotky, školení obsluhy pro práci s jednotkou nebo propagace jednotky na výstavách.

Simulovat a testovat lze postup spuštění a zastavení, poruchové a provozní podmínky, poruchu sítě a AMF funkce, synchronizaci dieselagregátu se sítí, funkce dálkového spuštění/zastavení, PLC funkce regulátoru.

Simulátor zahrnuje dvě hlavní části a to simulátor sítě a generátoru a simulátor motoru. Souprava obsahuje jeden regulátor, simulátor dieselagregátu, napájecí kabel, kabel modemové náhrady, 12 spínačů zapojených na binární vstupy regulátoru, 12 LED diod zapojených na binární výstupy regulátoru, 4 potenciometry zapojené na analogové vstupy regulátoru, měřidlo zapojené na analogové výstupy regulátoru.

Napájení 230 V, 50/60 Hz a lze přepnout na napájení 110 V, 50/60 Hz. Dále je souprava vybavena konektorem RS 232(1) pro přímé připojení k počítači, modemu, ECU, nebo sběrnici Modbus.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PRO VÝUKU REGULÁTORY NAPĚTÍ