TĚSNÍCÍ MATERIÁL.

DICHTUNGSMATERIAL 67 DRAUGHT EXCLUDERS 5 BURLETE 1 BOURRELET DE PORTE 7 ISOLANTI ANTISPIFFERO 1 KIMŠTINIAI 33 TOCHTSTRIPPEN 3 USZCZELNIENIE 64 TESNILNI MATERIALI 1 TÄTNINGSLIST 12

Dle deklarovaných údajů se jedná o silikonový…

Dle deklarovaných údajů se jedná o silikonový těsnící tmel. Výrobek je ve formě pasty černé barvy. Používá se na utěsnění spár výrobků.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ZE SILIKONU TĚSNÍCÍ MATERIÁL JAKO PASTA

Dle deklarovaných údajů se jedná se o výrobek…

Dle deklarovaných údajů se jedná se o výrobek z nelehčeného vulkanizovaného nitril-butadienového kaučuku, který se vkládá do sestavy plastových dílů a tlumí rázy mezi rukojetí a tělem vrtačky.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KAUČUKU TĚSNĚNÍ UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ TĚSNÍCÍ MATERIÁL PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ ZE SYNTETICKÉHO KAUČUKU

Dle deklarovaných údajů se jedná o zcela…

těsnění; z polypropylenu; samolepící; těsnící materiál; pro technické…

Dle deklarovaných údajů se jedná o zcela zhotovený textilní výrobek ve formě "kartáčku" o šíři 8 mm, který je určen pro utěsnění mezer mezi oknem a ochrannou sítí proti hmyzu.

Výrobek sestává z plastové pásky, do které je zatavena textilní páska se všívanými polypropylenovými vlákny.

Plastová páska je na spodní straně opatřena adhezivní vrstvou, která je překryta ochrannou odstranitelnou fólií.

Výrobek je dodáván v metráži.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TĚSNĚNÍ Z POLYPROPYLENU SAMOLEPÍCÍ TĚSNÍCÍ MATERIÁL PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ JAKO PÁSKY (PROUŽKY) PRO OKNA TEXTIL A TEXTILNÍ VÝROBKY SE VŠITÝM VLASEM

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek,…

Dle deklarovaných údajů se jedná o výrobek, který byl vypálen po předchozím tvarování. Základním materiálem je práškový uhlík a grafit.

Výsledný výrobek se používá pro technické účely - jako třecí kluzná plocha. Technologický postup výroby: 1) Tváření – sušený uhlík a grafit jako prášek jsou kontrolovány, váženy a dávkovány a smíchávány spolu s pojivem, aby vytvořily základ práškové směsi 2) Lití předlitků – vhodná prášková směs pro daný specifický stupeň je zhutněna, vlisována do síťových forem se specifickou hustotou 3) Pečení/karbonizace – výrobky jsou pečeny/vypalovány za vysokých teplot (nepřetržitě v peci za teploty přes 1000°C) tak, aby zkarbonizovalo pojivo.

Výsledný materiál je 100% forma uhlíkového grafitu. Výrobek nepatří do chemicky vodivých prvků a musí se impregnovat, aby byl nepropustný.

Vypálený materiál je možno znovu vypálit přes 2000°C (uhlík se znovu konvertuje). 4) Impregnace – je možno provést impregnaci výrobku ke zlepšení jeho vlastností (například antimonem, molybdenem) 5) Obrábění – je poslední operace k finálnímu dohotovení výrobku – uhlíkového kroužku (pro zvýšení přesnosti).

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UHLÍK Z KERAMIKY KERAMIKA TĚSNÍCÍ MATERIÁL PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ KROUŽKY, TVAR