WOLFRAM.

ВОЛФРАМ 2 ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ 1 TUNGSTEN 21 TUNGSTENO 1 VOLFRAMI 2 TUNGSTÈNE 30 VOLFRAM 1 VOLFRÁM 5 TUNGSTENO 8 WOLFRAAM 3 WOLFRAM 4 VOLFRAM 1 VOLFRAM 2

Dle deklarovaných údajů se jedná o wolframové…

wolfram; jako tyče; elektrody; tyče; pro svařování

Dle deklarovaných údajů se jedná o wolframové svařovací elektrody obsahující 94 % a více wolframu, které jsou určeny pro obloukové svařování elektrickým proudem.

Elektrody jsou ve tvaru tyčí (s nezabroušenými hroty). Tyče jsou zhotoveny slinováním (spékáním) a do konečného tvaru jsou následně opracovány dalšími technologickými operacemi (rotační kování, broušení, řezání, barvení, atd.).

Elektrody nejsou obaleny ani plněny tavidlem, nejedná se o elektrody, které se spotřebovávají.

Elektrody mohou být dodávány v různém chemickém složení (příměsi thoria, ceru, lantanu, apod.), jsou barevně odlišeny.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: WOLFRAM JAKO TYČE ELEKTRODY TYČE PRO SVAŘOVÁNÍ

Dle deklarovaných údajů se jedná o wolframový…

Dle deklarovaných údajů se jedná o wolframový drát. Drát se používá při výrobě vyhřívaných předních oken automobilů.

Drát obsahuje 99 % a více wolframu, příčný průřez je v závislosti na druhu od 22,5 do 40,3 mikrometru a odpor na jeden metr je v závislosti na druhu drátu od 52 do 175 ohmů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: WOLFRAM DRÁTY PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs jednotlivých…

Dle deklarovaných údajů se jedná o směs jednotlivých oxidů kovů, ve které hlavní složku tvoří oxidy wolframu.

Vzhled: prášek hnědočerné barvy. Účel použití: produkt (směs oxidů) slouží jako vstupní materiál pro výrobu oxidů wolframu (žlutého a modrého), pro výrobu parawolframanu amonného, wolframového a wolframkarbidového prášku.

Způsob výroby: pro výrobu se používá metoda oxidace v peci při teplotách 750-900 °C. Jako vstup do výroby slouží práškové směsi jednotlivých kovů, případně špony a třísky jednotlivých kovů, jejich slitin nebo jejich sloučeniny.

Po pražení je výsledný produkt mletý v kulových mlýnech a dále síťován a balen do big bagů.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: WOLFRAM JAKO PRÁŠEK SMĚSI CHEMICKÉ VÝROBKY OXIDY SUROVINY

Dle deklarovaných údajů se jedná o „Schottkyho…

Dle deklarovaných údajů se jedná o „Schottkyho katodu“ určenou k použití výhradně v elektronovém mikroskopu nevybaveného zařízením speciálně konstruovaným pro manipulaci a přepravu polovodičových destiček nebo ohniskových destiček.

Zařízení se skládá z vlákna (hrot), který tvoří wolframový drát potažený tenkou vrstvou ZrO, keramické základny (izolátor), pouzdra katody (nerezová ocel) a kontaktů žhavení z molybdenu.

Zařízení slouží jako světelný zdroj elektronů, které jsou emitovány z velmi tenkého hrotu v silném elektrickém poli.

Trysku tvoří katoda emitující elektrony a anoda s kruhovým otvorem ve svém středu, která elektrony přitahuje a dává jim dostatečné zrychlení.

Zařízení není vybaveno P/N přechodem a měrný odpor je neměnný.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KOVU ELEKTRICKÉ WOLFRAM PRO ELEKTRICKÉ POUŽITÍ