Z KAMENE.

ОТ КАМЪК 21 AF STEN 5 AUS STEIN 44 ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ 1 OF STONE 80 KIVESTÄ 1 EN PIERRE 51 OD KAMENA 1 KŐBŐL 2 DI PIETRA 5 VAN STEEN 59 Z KAMIENIA 32 DIN PIATRĂ 7 Z KAMEŇA 2 IZ KAMNA 3 AV STEN 7

Dle údajů žadatele a předloženého vzorku…

k dekoraci; barveno; opracováno/zpracováno; z kamene; pro akvária

Dle údajů žadatele a předloženého vzorku výrobku se jedná o dekorační drť hnědé barvy. Drcený, uměle barvený, hrubozrnný dolomitický vápenec se používá jako dekorace do akvárií. Baleno po 240 g v plastovém sáčku.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: K DEKORACI BARVENO OPRACOVÁNO/ZPRACOVÁNO Z KAMENE PRO AKVÁRIA

Dle údajů žadatele se jedná o kamennou dlažební…

jako pravoúhelníky; k dekoraci; řezané; z kamene; dlažební desky;…

Dle údajů žadatele se jedná o kamennou dlažební a obkladovou desku pravidelného formátu. Popis dodaného vzorku: Obdélníková deska z přírodního kamene (křemenec) o rozměrech 60 x 40 cm a tloušťce 0,6 – 1,5 cm, vrchní a spodní část ručně štípané, hrany řezané pilou.

Další deklarované údaje: Výrobek se dováží též v rozměrech 40 x 40 cm, 30 x 30 cm a 30 x 15 cm a tloušťce cca 0,9 – 2,5 cm.

Výrobek je zpracován přímo v kamenolomu, není opracován kameníky, sochaři atd. Deklarovaný účel použití: Obkladová a dlažební deska pro použití ve stavebnictví.

Balení zboží: Volně ložené v dřevěném bednění o rozměrech 110 x 90 x 70 cm.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRAVOÚHELNÍKY K DEKORACI ŘEZANÉ Z KAMENE DLAŽEBNÍ DESKY PRO STAVEBNICTVÍ

Dle údajů žadatele se jedná o živý měkký…

pro přepravu zboží; nevhodné pro lidskou spotřebu; z kamene;…

Dle údajů žadatele se jedná o živý měkký korál. Další deklarované údaje: Živý korál - Dendronephthya aasp. – je dovážen na substrátu živé korálové skály – Scleractinia.

Korál žije v přírodě přisedle na korálové skále, proto nemůže být živý bez ní transportován.

Korál je určen pro pěstování v okrasných mořských akváriích, není způsobilý k lidskému požívání.

Dovoz korálové skály (Scleractinia spp.) podléhá povolení CITES. Podstatný charakter tomuto zboží dává živý korál Dendronephthya aasp.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PRO PŘEPRAVU ZBOŽÍ NEVHODNÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU Z KAMENE ŽIVÉ PRO AKVÁRIA

Na základě deklarovaných údajů se jedná o…

Na základě deklarovaných údajů se jedná o nepravidelné formáty (lomový kámen) krystalického vápence, které slouží ve stavebnictví jako obkladový a dlažební materiál.

Formáty s plochou 20 - 80 cm² a tloušťkou 2 - 5 cm, mají hrubě opracovaný povrch a nepravidelné hrany.

Relativní hustota 2,724 g/cm³. Baleno v dřevěném obednění.

Kód nomenklatury:
Kód nomenklatury.
Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: K DEKORACI Z KAMENE