Tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena).

  • - - - 7304511200 10: Rovné a s rovnoměrnou tloušťkou stěny, z legované oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu, a je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, o délce
  • - - - - 7304511200 80: Nepřesahující 0,5 m
  • - - - - 7304511800 80: Převyšující 0,5 m
  • - - - 7304518100 10: Ostatní
  • - - - - 7304518100 80 (2/0) : Přesné trubky
  • - - - - 7304518900 80 (2/0) : Ostatní