Ostatní tyče a pruty, po válcování, tažení nebo protlačovaní za tepla již dále neopracované.

  • - - 7228302000 80 (2/0) : Z nástrojové oceli
  • - - 7228304100 10: Obsahující 0,9|% nebo více, avšak nejvýše 1,15|% hmotnostních uhlíku, 0,5|% nebo více, avšak nejvýše 2|% hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5|% hmotnostních molybdenu
  • - - - 7228304100 80 (2/0) : S kruhovým příčným průřezem o průměru 80|mm nebo větším
  • - - - 7228304900 80 (2/0) : Ostatní
  • - - 7228306100 10: Ostatní
  • - - - 7228306100 20: S kruhovým příčným průřezem o průměru
  • - - - - 7228306100 80 (2/0) : 80|mm nebo větším
  • - - - - 7228306900 80 (2/0) : Menším než 80|mm
  • - - - 7228307000 80 (2/0) : Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu, za tepla válcované ze čtyř stran
  • - - - 7228308900 80 (2/0) : Ostatní