Tabák, neodřapíkovaný / Nezpracovaný tabák; tabákový odpad.